Altium 16

*Link sở hữu phần mềm: Cliông xã vào đây nhằm mua ứng dụng Altium Desgigner.Hướng dẫn thiết lập với crack:1. Cài đặt– Sau lúc chúng ta tải về về chúng ta bung file fileAltium Designer 15.0.14ra.– Các các bạn chạy file “AltiumDesigner15Setup.exe” và triển khai cài đặt đặt

*
– Crúc ý đến bước
*
– Các chúng ta cài đặt thông thường cho bước này thì lựa chọn các mục nlỗi vào hình nhé.– Các bạn nhấnNextcho tới khi:
*
– Tại mụcProgram Files:các bạn lựa chọn cho Folder để lưu lại phiên bản tải. Nếu để mang định thì vẫn setup vàoProgram Files(x86)sinh sống ổC.– Sau khi chọn hoàn thành các bạn nhấnNextcho tới lúc chấm dứt.

Bạn đang xem: Altium 16

*
*
– lúc thiết lập xong xuôi các bạn đừng chạyAltiumcấp, chúng ta cầnCracktrước sẽ.

Xem thêm: Tự Động Đánh Số Thứ Tự Tự Động Trong Excel Với Hàm Subtotal, 2 Cách Đánh Số Thứ Tự Trong Excel Cực Dễ

2. CrackTrong thư muc thiết lập về chúng ta mlàm việc folder “Patch” chạy tệp tin “patch.exe” sau đó ấnPatchsẽ có thông báo hiện ra các bạn ấnYescùng chọn đến fileDXP.exevào Folder chúng ta đã chọn đường dẫn lúc tải đặt:
*
*
*
*
– Sau lúc chọn xong sẽ sở hữu thông báoPatching donecác bạn chọnExit
*
– Bước sau cuối chúng ta mởAltium Designer 15lên:
*
– Click vàoAdd standalone lisence file và lựa chọn cho file “Altium 15 SN-1610001 (470C-0F71) Standalone RB.alf” trong thư mục patch.
*
– Bởi vậy là những bạn đã sở hữu thể sử dụngAltium Designer 15.