Apart from nghĩa là gì

Beside, besides, except, apart from là đầy đủ từ bỏ được sử dụng tương đối thường xuyên và thông dụng vào tiếng Anh. Tuy nhiên, một trong những bạn học vẫn còn lầm lẫn và ngần ngừ rõ bí quyết sử dụng cũng giống như địa chỉ của những trường đoản cú vào câu. Hơn chũm nữa, nhì tự mà lại rất là rất dễ khiến cho hiểu lầm đó chính là beside với besides bởi phương pháp viết của chúng tương đối giống nhau.


Bạn đang xem: Apart from nghĩa là gì

*
*
*
*
*
các bài tập luyện áp dụng

Xem thêm: Free Microsoft Project 2013 Download Trial Edition, Microsoft Project 2013

3.1. Chọn phương án đúng cho những câu sau:

My dog is very well trained. When I take hlặng out, he walks (BESIDE/ BESIDES) me & never runs ahead.I don’t think going for a walk is a good idea. It’s quite cold, và, (BESIDE/ BESIDES), it’s getting late và we don’t want lớn be out in the dark.(BESIDE/ BESIDES) tomatoes, she also needs carrots.Judith placed her bag on the empty seat (BESIDE/ BESIDES) her.I’m not ready khổng lồ get married yet. (BESIDE/ BESIDES), I enjoy living alone.Feeling a tug at his sleeve sầu, he turned to see Joe (BESIDE/ BESIDES) him.His parents kept vigil (BESIDE/ BESIDES) his bed for weeks before he died.The play is excellent, và (BESIDE/ BESIDES), the tickets don’t cost much.Those books seem very dull (BESIDE/ BESIDES) this one.(BESIDE/ BESIDES) milk và butter, we need some vegetables.The photograph shows the happy couple standing (BESIDE/ BESIDES) a banamãng cầu tree.What other types of music bởi you lượt thích (BESIDE/ BESIDES) classical?He would like lớn take a photograph of us. Would you come & sit (BESIDE/ BESIDES) me?There was a small table (BESIDE/ BESIDES) the bed, on which there was a book.Do you play any other sports (BESIDE/ BESIDES) football và basketball?He noticed what looked lượt thích a bundle of rags (BESIDE/ BESIDES) the road.I don’t think I’ll come on Saturday. I have a lot of work to lớn bởi. (BESIDE/ BESIDES), I don’t really like parties.Anne trotted obediently (BESIDE/ BESIDES) her mother.I think she has many good qualities (BESIDE/ BESIDES) being very beautiful.His parents kept vigil (BESIDE/ BESIDES) his bed for weeks before he died.

3.2. Đáp án

Beside Besides Besides Beside Besides Beside Beside Besides Beside Beside BesidesBesideBesidesBesideBesidesBesideBesidesBesideBesidesBeside

Trên đấy là tổng đúng theo cách dùng với rõ ràng beside, besides, except, apart from vào tiếng Anh, theartinpixels.com hy vọng bạn làm việc có thể làm rõ với sử dụng thạnh thành thạo hơn các trường đoản cú trên.


*


Cộng đồng theartinpixels.com - Chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm ôn luyện thi IELTS. Tmê mẩn gia tức thì Group Tự Học IELTS 8.0