BAO GIỜ NGƯỜI TÂY NHỔ HẾT CỎ NƯỚC NAM THÌ MỚI HẾT NGƯỜI NAM ĐÁNH TÂY LÀ CÂU NÓI CỦA AI

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Câu nói: “Bao giờ đồng hồ tín đồ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới không còn bạn Nam tấn công Tây” là của

A.

Bạn đang xem: Bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước nam thì mới hết người nam đánh tây là câu nói của ai

Trương Định

B. Nguyễn Trung Trực

C. Nguyễn Hữu Huân

D. Nguyễn Đình Chiểu


*


Câu nói của Nguyễn Trung Trực "Bao tiếng tín đồ Tây nhổ không còn cỏ nước Nam thì mới có thể không còn tín đồ Nam tấn công Tây" biểu hiện điều gì?

A. Tinc thần liên hiệp phòng ngoại xâm của dân chúng Việt Nam

B. Lòng căm phẫn giặc sâu sắc của dân chúng Việt Nam

C. Quyết trọng điểm đánh Pháp của nhân dân Việt Nam

D. Ý chí tự do, tự nhà của dân tộc Việt Nam


Câu nói của Nguyễn Trung Trực “Bao tiếng bạn Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam tấn công Tây” biểu hiện điều gì?

A. Ý chí tự do, từ công ty của dân tộc Việt Nam

B. Quyết chổ chính giữa đánh Pháp của quần chúng Việt Nam

C. Lòng căm phẫn giặc thâm thúy của dân chúng Việt Nam

D. Tinc thần đoàn kết kháng ngoại xâm của nhân dân cả nước.


Câu nói của Nguyễn Trung Trực “Bao giờ tín đồ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới có thể không còn tín đồ Nam đánh Tây” trình bày điều gì?

A. Ý chí tự do, trường đoản cú công ty của dân tộc bản địa Việt Nam

B. Quyết tâm tiến công Pháp của dân chúng Việt Nam

C. Lòng phẫn nộ giặc sâu sắc của dân chúng Việt Nam

D. Tinh thần kết hợp chống ngoại xâm của dân chúng Việt Nam


Câu nói: “Bao giờ đồng hồ fan Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới không còn bạn Nam đánh Tây” (Nguyễn Trung Trực) đã thể hiện

A. quyết trung ương tiến công Pháp của nhân dân Việt Nam.

B. ý chí chủ quyền, từ công ty của quần chúng Việt Nam

C. lòng căm phẫn giặc thâm thúy của dân chúng Việt Nam

D. niềm tin hòa hợp kháng ngoại xâm của dân chúng Việt Nam


Câu nói: “Bao giờ đồng hồ bạn Tây nhổ không còn cỏ nước Nam thì mới có thể không còn bạn Nam đánh Tây” (Nguyễn Trung Trực) sẽ thể hiện

A.

Xem thêm: Hàm Đổi Ngày Dương Sang Âm Trong Excel Đổi Lịch Dương Sang Âm Và Ngược Lại

quyết tâm tiến công Pháp của quần chúng. # toàn nước.

B. ý chí chủ quyền, từ bỏ chủ của dân chúng Việt Nam.

C. lòng căm thù giặc thâm thúy của nhân dân toàn nước.

D. lòng tin liên hiệp chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam.


Câu nói :"Bao tiếng bạn Tây nhổ không còn cỏ nước Nam thì mới không còn fan Nam tấn công Tây" là của

A. Trương Định.

B. Trần Bình Trọng.

C. Nguyễn Trung Trực.

D. Nguyễn Hữu Huân.


Câu nói :"Bao giờ đồng hồ tín đồ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết tín đồ Nam đánh Tây" là của

A. Trương Định.

B. Trần Bình Trọng

C. Nguyễn Trung Trực

D. Nguyễn Hữu Huân


Câu nói :"Bao giờ fan Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới không còn bạn Nam đánh Tây" là của

A. Trương Định.

B. Trần Bình Trọng.

C. Nguyễn Trung Trực.

D. Nguyễn Hữu Huân.


Câu nói: “Bao tiếng fan Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới có thể hết tín đồ Nam tiến công Tây” là của