BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TIẾNG ANH

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam giới TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vtheartinpixels.com.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân hậu Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) đền bù
*
verb
*
To pay damages, to lớn pay compensation for
*
bồi thường cho gia đình người bị nạn
*
to pay damages to lớn the family of the casualties of the accident lớn make up/compensate for something; lớn compensate sometoàn thân for something; to pay damages khổng lồ somebody; to lớn indemnify; khổng lồ make amends lớn somebody for something Bồi hay thiệt sợ hãi To make up/compensate for damage Đòi bồi thường thiệt hại To claim for damages; to make a clalặng for damages; to lớn demand redress Bồi hay mang đến nạn nhân về mọi tmùi hương tích bởi tai nạn thương tâm giao thông vận tải tạo ra To indemnify a victlặng for his injuries caused by the traffic accident Cô ta đã có được cửa hàng bảo đảm đền bù về vấn đề mất xe cộ lắp máy She was compensated by the insurance company for her lost motorbike Việc bồi thường cho các công nhân bị thải trừ oan vẫn khiến xí nghiệp sản xuất tốn kỉm những Compensation of unfairly dismissed workers has cost the factory a lot

*