ĐƠN VỊ MD TRONG XÂY DỰNG

Đơn vị md là gì? Hẳn đấy là vướng mắc của đa số bạn. Mặc dù nó không bên trong hệ đo lường và tính toán quốc tế, tuy nhiên lại sở hữu tính ứng dụng cao vào đời sống, duy nhất là trong Việc tính độ thẩm thấu của gỗ. Vậy ví dụ đơn vị chức năng này là gì? Công thức tính ra sao? với có tác dụng thế làm sao để chuyển về đơn vị SI?... Kosago vẫn cùng bạn đi kiếm giải mã cho đông đảo sự việc này nhé.

*

Trong đó:

Q: Là lưu lượng chiếc tan qua môi trường thiên nhiên (đơn vị chức năng tính cm3/s).A: Là diện tích S môi trường xung quanh (đơn vị tính cm2).