Thiết Kế Giao Diện Với Dotnetbar

Tự học tập lập trình sẵn Android, android wear – thiết kế smartwatch, Windows phone, Web service, C++, C#, java, Swift, Pyhạn hẹp, kotlin…

Đây là phiên bạn dạng DotNetBar v10.0.0.0.0 (“bạn dạng quyền” Crack), cung ứng C# cùng Visual Basic

http://www.mediafire.com/?5dbitlijlizg86g , phiên phiên bản này hỗ trợ đồ họa Metro cực kỳ “dễ thương”

Các em load về cùng cài đặt, Lúc cài đặt xong sẽ có được source code mẫu mã của tất cả các control. Để áp dụng được các control của DotNetBar các em lưu giữ add nhà cửa vào controls box.

Bạn đang xem: Thiết kế giao diện với dotnetbar

Thiết kế đồ họa cùng với DotNetBar, giao diện sẽ rất rất đẹp, dĩ nhiên những em hoàn toàn có thể La toáng lên, dẫu vậy nói theo cách khác gọn gàng là : WOW ! WOW ! WOW!

Link các đoạn Clip khuyên bảo chi tiết biện pháp sử dụng cùng coding:

http://www.devcomponents.com/dotnetbar/movies.aspx


*
*
Date/Time Picker, control in Office 2007 style with extensive sầu customization options, null value support, custom formatting & much more…
*
*
Month-Calendar, control in Office 2007 style with easy custom rendering tư vấn, multi-selection, per-day image settings & more…
*
*
Double value đầu vào, control with custom value formatting, NULL value support, Office 2007 style and more… Use it for currency entry, percentages or any other decimal values.
*
*
Integer value input, control with NULL value tư vấn, custom buttons, Office 2007 style và more…
*
*
Reflection Image Control provides great looking reflections for your images, supports disabled state and extensive background & border styling options.
*
*
Reflection Label Control with text-markup, disabled state & extensive sầu background & border styling options.
*
*
Horizontal & Vertical Scroll-bar Controls with Office 2007 styling.
*
*
Advanced Masked Text Box Controls with Office 2007 styling, drop-down tư vấn & custom buttons.
*
*
Advanced TreeView Control with Office 2007 styling, fantastic drag & drop support, multi-selection và multi-column tư vấn và more…
*
*
CrumbBar™ Control bread-crumb space saving horizontal tree control.
*
*
*
*
ComboTree Control ComboBox with drop-down Tree control & Office 2007 style.
*
*
Rating Control 5 Star rating control with average rating display tư vấn and text-markup.

Xem thêm: Cuda Core Là Gì, Ảnh Hưởng Sao Tới Game? Công Nghệ Cuda Của Nvidia

*
*
WarningBox Control an non-intrusive sầu Office 2007 style warning panel control with text-markup support.
*
*
IP Address Input Control Highly customizable formatted & free-text based IP Address Input control.
*
*
Advanced Property Grid Control Easy appearance customization, property name & value mapping, Office 2007, 2010 styling và more…
*
*
SuperValidator Control Validate user input đầu vào without writing any code…
*
*
Highlighter Control Highlight any control, or just focused control, using distinctive border.
*
*
Commands Component Easy khổng lồ use Commanding model that helps you separate the User Interface from Application xúc tích và ngắn gọn. Make sure khổng lồ check out the RibbonPad sample which demonstrates how lớn use Commands.
*
*
Schedule/Calendar control Great looking calendar, scheduling control with multi-resource support and powerful recurring appointments engine.
*
*
Knob/dial control Customizable knob control with number of built-in visual styles.
*
*
Switch Button control Great looking & fully customizable switch button.
*
*
TreeGX control Present hierarchical data in new visually engaging way with TreeGX. You can visualize decision trees, hierarchies, create mind maps or capture & organize ideas, everything within your application using TreeGX.
*
*
Task-Dialog component that can be used lớn display information và receive sầu simple input from users. Our task-dialog works anywhere and supports our text-markup for textual headers and content.
*
*
Micro-Charts thành phầm và control for super fast (renders over 2000 new charts/second) micro charts that can be added lớn toolbars, menus và the Ribbon.
*
*
Gauge control with linear và circular gauges, full interactivity, multi-bar & multi-gauge tư vấn and more.
*
*
Circular Progress control with 5 visual styles and endless & minimum/maximum progress indicator types.
*
*
*
*
*
*
*
*
Time selector control for easy time đầu vào and 12 & 24 hours time selection tư vấn. Also used as part of our DateTimeInput control.
*
*
Touch keyboard control with multi-touch support, custom layouts & custom rendering.