Feasibility study là gì

Phương pháp nghiên cứu và phân tích khả thi (giờ Anh: Feasibility Study) là cách thức nghiên cứu công nghệ tìm kiếm giải mã phải chăng cho những phương pháp ra quyết định vào mối quan hệ giữa nhu yếu và năng lượng.

Bạn đang xem: Feasibility study là gì


*

Phương pháp nghiên cứu khả thi vào đưa ra quyết định quản lí

Khái niệm

Phương pháp nghiên cứu khả thi vào tiếng Anh được gọi làFeasibility Study.

Phương pháp nghiên cứu khả thi là 1 trong Một trong những phương pháp kĩ thuật ra quyếtđịnh quản lí.

Phương pháp nghiên cứu khả thi là phương pháp nghiên cứu khoa học tìm lời giải hợp lí cho các phương án quyết định trong mối quan liêu hệ giữa nhu cầu và năng lực, giữa cơ hội, khả năng thành công và rủi ro bất lợi, thất bại cũng như đảm bảo hiệu quả tởm tế và xã hội mang đến các phương án quyết định.

Quyết định quản lí là phương án hợp lí nhất trong các phương án có thể để xử lí vấn đề theo mục tiêu và những điều kiện, môi trường của hệ thống vào hiện tại và tương lai.

Khía cạnh nghiên cứu

Có rất nhiều phương pháp nghiên cứu tính khả thi, tuy nhiên sử dụng phương pháp phân tích dự án là có hiệu quả nhất. Nó tìm dự án về tính khả thi của các phương án quyết định từ sáu mặt, tức là:

Vì sao cần làm như vậy (mục đích)?

Vì sao cần tác động lên cái này (đối tượng)?

Vì sao làm lúc này (thời gian)?

Vì sao làm ở đây (địa điểm làm)?

Vì sao cần người này làm (nhân lực)?

Vì sao làm như thế (phương pháp, công nghệ)?

Sau đó căn cứ vào qui trình và bước đi chung của phân tích dự án: nghiên cứu tình hình, thu thập thông tin, xác định mục tiêu, phạm vi, định tiêu chuẩn đánh giá, xây dựng mô hình toán, cuối cùng đưa vào máy tính để tính toán so sánh, đánh giá tổng cộng, nêu phương án khả thi, cung cấp đến lãnh đạo ra quyết định.

Căn uống cđọng ra quyết định

- Hệ thống mục đích và mục tiêu của hệ thống tởm tế - xã hội

Trong mỗi hệ thống ghê tế xã hội, các quyết định quảnlíđược đưa ra ở các cấp và bộ phận sự so sánh. Mục tiêu của mỗi cấp mỗi bộ phận là cơ sở để đưa ra các quyết định thuộc quyền hạn của cấp và bộ phận mình.

Xem thêm: Top 5 Công Cụ Tìm Font Bằng Ảnh Online Miễn Phí Không Cần Cài Phần Mềm

Các quyết định quảnlíđược đưa ra ở cấp dưới nhằm thực hiện mục tiêu của cấp mình và góp phần thực hiện mục tiêu của cấp trên. Cấp trên không cho phép cấp dưới đưa ra những quyết định mâu thuẫn với quyết định của cấp trên.

- Hệ thống pháp luật và thông lệ xã hội

Các quyết định quảnlíphải phù hợp với pháp luật hiện hành, bởi vậy khi lựa chọn các phương án quyết định, phương án nào trái với pháp luật phải loại trừ.

- Hiệu quả của quyết định

Cơ sở quan tiền trọng để ra quyết định quảnlílà hiệu quả mà quyết định đó với lại Lúc thực hiện. Một cách tổng quát hiệu quả của quyết định là ích lợi với lại mang đến hệ thống khi thực hiện quyết định. Phương án quyết định là phương án có ích lợi lớn nhất vào điều kiện có thể.

- Nguồn lực để thực hiện quyết định

Nguồn lực để thực hiện quyết định bao hàm nguồn nhân lực, vật lực và tài lực. Khi ra quyết định không thể không tính đến các nguồn lực này, nếu không quyết định khó có thể đảm bảo tính khả thi.

- Môi trường quyết định

Môi trường quyết định được đọc là môi trường vào đó quyết định sẽ được thực thi, bao gồm cả môi trường bên trong và môi trường bên ngoài, môi trường vào nước và quốc tế.

Môi trường luôn cầm cố đổi với nhịp độ ngày càng nkhô giòn nên lúc ra quyết định cần dự báo và phân tích môi trường một cách khoa học. Kết quả dự báo môi trường là căn cứ không thể thiếu được Lúc đưa ra các quyết định quảnlí.

(Tài liệu tsi khảo: Tổchức và quản lí tổchức, Trung tâm giảng dạy từ xa, ĐH Kinh tế Quốc dân)