GỘP NHIỀU FILE EXCEL THÀNH 1

Mngơi nghỉ tệp Excel new mà bạn có nhu cầu tổng hòa hợp cả 4 file trên

Các tệp tin book1, book2, book3, book4 bao hàm những sheets không giống nhau.

Bạn đang xem: Gộp nhiều file excel thành 1

Bạn đề xuất thực hiện làm việc sau đây:

Vào Developer > Visual Basic, hành lang cửa số Microsoft Visual Basic for applications xuất hiện. Nhấp vào Insert > Module, xào nấu đoạn mã sau đây vào Module:

Sub GetSheets()

Path = "C:UsersdtDesktopdt kte"

Filename = Dir(Path & "*.xls")

Do While Filename ""

Workbooks.xuất hiện Filename:=Path & Filename, ReadOnly:=True

For Each Sheet In ActiveWorkbook.Sheets

Sheet.Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(1)

Next Sheet

Workbooks(Filename).Close

Filename = Dir()

Loop

End Sub

Lưu ý: Trong đoạn Code bên trên, sau phần " Path = ", trong vết ngoặc knghiền (") là thỏng mục cất 4 file excel trong ví dụ Shop chúng tôi đang mang đến, chúng ta có thể biến hóa bởi băng thông thỏng mục cất các file bạn đang giữ. Đừng quên thêm dấu "" sau đường truyền nhằm Excel có thể nhận định và đánh giá bọn chúng trên cùng một folder.

Cuối thuộc, dấn Run hoặc phím F5 nhằm chạy mã. Kết quả nhận được là tất cả trang tính giờ đây đang vị trí cùng một tệp tin (một bảng tính) Excel.

Nhược điểm của mã Code này là gộp toàn bộ các file các bạn chọn vào tlỗi mục thành một bảng tính nhất, nếu bạn chỉ ý muốn gộp một vài sheet rõ ràng trong những tệp tin Excel sẵn bao gồm, thì giải pháp sản phẩm 2 dưới đây bắt đầu dành riêng cho mình.

Xem thêm: Tải Máy Tính Casio Fx 570Vn Plus Vinacal Khoa Học Android, Giả Lập Máy Tính Casio Fx

Sử dụng mã CODE VBA khác

Thao tác giống như như bên trên, các bạn chỉ việc cố gắng "mã Code trên" bởi mã Code mới sau:

Sub MergeExcelFiles() Dim fnameList, fnameCurFile As Variant Dyên countFiles, countSheets As Integer Dim wksCurSheet As Worksheet Dim wbkCurBook, wbkSrcBook As Workbook fnameList = Application.GetOpenFilename(FileFilter:="Microsoft Excel Workbooks (*.xls;*.xlsx;*.xlsm),*.xls;*.xlsx;*.xlsm", Title:="Choose Excel files khổng lồ merge", MultiSelect:=True) If (vbBoolean VarType(fnameList)) Then If (UBound(fnameList) > 0) Then countFiles = 0 countSheets = 0 Application.ScreenUpdating = False Application.Calculation = xlCalculationManual Set wbkCurBook = ActiveWorkbook For Each fnameCurFile In fnameList countFiles = countFiles + 1 Set wbkSrcBook = Workbooks.Open(Filename:=fnameCurFile) For Each wksCurSheet In wbkSrcBook.Sheets countSheets = countSheets + 1 wksCurSheet.Copy after:=wbkCurBook.Sheets(wbkCurBook.Sheets.Count) Next wbkSrcBook.Cchiến bại SaveChanges:=False Next Application.ScreenUpdating = True Application.Calculation = xlCalculationAutomatic MsgBox "Processed " & countFiles & " files" và vbCrLf và "Merged " và countSheets & " worksheets", Title:="Merge Excel files" End If Else MsgBox "No files selected", Title:="Merge Excel files" End IfEnd Sub

Sử dụng "Move or Copy"

Với phần đông dân không chuyên trong Excel hay không thực hiện được Code tinh vi, thì các bạn bắt buộc phải thực hiện kĩ năng More or Copy nhằm xào luộc các trang tính một cách nhanh rộng.

Cách 1: Mngơi nghỉ tất cả những tệp tin đựng những sheets bạn có nhu cầu gộp.

Cách 2: Chọn toàn bộ những tên trang tính (ví như Sheet 1, Sheet 2,...) trong bảng tính sinh hoạt thanh khô thương hiệu. Bạn rất có thể chọn các trang bằng phương pháp thừa nhận giữ lại Ctrl hoặc Shift rồi Cliông xã con chuột trái nhằm chọn. Nhấp loài chuột đề nghị vào tên một trang tính trong những trang tính đang lựa chọn, chọn Move sầu or Copy nhỏng hình bên dưới đây

*

Hộp thoại Move or Copy sẽ được tồn tại, tại chiếc "Move selected sheets to lớn book" bạn lựa chọn tất cả những tệp tin Excel trơ khấc (các bảng tính) nhưng mà bạn muốn gộp độc nhất vô nhị. Tại phần "Before sheet" chúng ta chọn địa điểm các sheet nlỗi hình dưới đây:

*

Cuối thuộc, Cliông chồng OK và hiệu quả thu được là 1 bảng tính Excel Khủng bao hàm những trang tính bạn đang chọn.

Lưu ý: Lặp lại thao tác làm việc với các bảng tính (file Excel đơn chiếc khác) nhỏng book2.xlsx, book3.xlsx,... của chúng tôi tuyệt các bảng tính của chúng ta để gộp được thành một tệp tin Excel lớn tuyệt nhất.

*

Qua nội dung bài viết trên, bọn họ thấy VBA là 1 trong chính sách hữu dụng so với người cần áp dụng Excel vào các bước hàng ngày. Ngoài ra, VBA còn chứa vô vàn khả năng hỗ trợ chúng ta không chỉ là vào Excel Hơn nữa trong Word, PowerPoint, Outlook,... giúp đỡ bạn trở nên dân chăm vào nghành nghề dịch vụ tin học văn uống phòng.

Tmê mệt khảo các bài viết về VBA cũng tương tự tđắm đuối gia khóa huấn luyện và đào tạo của theartinpixels.com để thống trị những khả năng vào Excel tối ưu hóa quá trình của người tiêu dùng.