Hết giờ tiếng anh là gì

Ex:Sheranout of time & didn'tfinishthe lastquestion.(Cô ấy đã không còn giờ đồng hồ và không kết thúc được câu hỏi cuối cùng)

2.

Bạn đang xem: Hết giờ tiếng anh là gì

on time: đúng giờ

Ex:The train arrived righton time(Đoàn tàu đã đến đúng giờ)

3. in time: kịp giờ

Ex:Will we be in time for the six o'clock train?(Chúng ta đã kịp tiếng chuyến tàu 6 giờ đồng hồ chứ?)

4. by that time: mang đến dịp đó

Ex:By that time tomorrow I will have leftĐến ngày mai tôi đã bong khỏi đây

5. in no time: vô cùng nhanh

Ex:The kids will be leaving trang chủ in no time.Những đứa tphải chăng này sẽ rời ra khỏi nhà khôn cùng nhanh

6. once upon a time: ngày xửa ngày xưa

Ex:once upon a time there was a beautiful princess.(Ngày xửa ngày xưa có một nàng tiểu thư xinc đẹp)

7. in the meantime: bên cạnh đó, cùng lúc

Ex:A new school is being built, but in the meantime this school building remains seriously overcrowded.(Một ngôi trường new đang được xây dưng, tuy vậy vào bây giờ ngôi trường vẫn bị quá sở hữu nghiêm trọng)

8. for the time being: tạm bợ thời

Ex:I am staying at home page for the time being

(Tạm thời tôi vẫn sẽ sinh sống nhà)

9. take time out: dành riêng thời gian

Ex:She is taking time out from her music career for a year.(Cô ấy đã dành 1 năm cho sự nghiệp âm nhạc của mình)

10.

Xem thêm: Sky Drivers Free Download For Windows Xp, Vista, 7 32Bit Laptop

at the same time: thuộc lúc

Ex:Wearrivedatthesametime(Chúng tôi đã đi vào cùng lúc)

11. for a long time: khoảng tầm thời gian dài

Ex:I waited for a long time, but she didn’t arrive sầu.(Tôi vẫn hóng một thời hạn lâu năm, nhưng cô ấy đã không đến)

12. fromtime khổng lồ time = sometimes: thỉnhthoảng

Ex:Fromtimetotime,Iliketogofishinginsteadof goingtowork(Thỉnh phảng phất, tôi ham mê đi câu cá nuốm bởi đi làm)

13. in a short time: vào thời hạn ngắn

Ex:Therecessionhasputmostofthemanufacturingplants inshorttime(Sự suy thoái và khủng hoảng kinh tế đã đặt hấu hết các nhà máy sản xuất sản xuất trong thời gian ngắn)

14. at any time: vào lúc đó

Ex:You can remove sầu any user from your chat environment anytime

15. full-time job: công việc giờ đồng hồ hành chính

Ex:I was offered full time jobat the restaurant(Tôi đã có được đề nghị một quá trình giờhành chính trong nhà hàng)16. time after time: lần này mang lại lần khác

Ex:You'vemadethesameerrortimeaftertime(quý khách gây nên lỗi này không còn lần này mang đến lần khác)

17. behind the time: đủng đỉnh quy trình tiến độ, đi sau thời đại

Ex:Sarahisabitbehindthetimes(Saral đủng đỉnh tiến độ một chút)

18. spover time doing sth: dành thời gian làm cho gì

Ex:He usually spends much time preparing his lessons(Anh ấy thường xuyên để nhiều thời hạn cho các bài học kinh nghiệm của anh ta)