JUST AS NGHĨA LÀ GÌ

Phân biệt những liên từ tốt nhầm lẫn trong TOEIC: Just as, When, While, As soon as, Until một bí quyết chi tiết

Chúng ta từ bây giờ sẽ cùng cả nhà học phương pháp thực hiện liên trường đoản cú WHEN, AS SOON AS, WHILE, JUST AS VÀ UNTIL nhé! Đây là phần đa liên từ bỏ mở ra cùng với tần suất "cđợi mặt" trong số dạng bài sinh hoạt cả phần Reading và Listening của Đề thi TOEIC đấy!

*

1. WHEN

- Chúng ta thực hiện when + thì bây chừ để nối kết những sự kiện nhưng chắc chắn hoặc khôn cùng hoàn toàn có thể xảy ra sau này.

Bạn đang xem: Just as nghĩa là gì

When I get back, I’ll tell you all about my trip. I’ll cook dinner when I get trang chủ.

- Chúng ta sử dụng when + thì vượt khứ để nối kết những sự khiếu nại nhưng mà sẽ xảy ra trong quá khđọng.

When I saw the pollution in the đô thị, I was very disappointed. I screamed when the man grabbed my arm.

 

> Cách áp dụng cấu trúc when, while

2. JUST AS

- Chúng ta thực hiện just as nhằm nói về 2 hành vi hoặc sự kiện ngắn nhưng mà vẫn xảy ra gần đúng chuẩn cùng thời điểm. 

The bus pulled away from the bus stop just as I arrived! It started to rain just as we left.

3. WHILE

- Chúng ta áp dụng while nhằm mô tả 2 hành động hoặc sự kiện lâu năm nhưng đã đang xảy ra vào thời điểm cùng với nhau một phương pháp chính xác. 

While I was talking on the phone, they were calling for all passengers khổng lồ board the bus khổng lồ the beach. There were lots of people trying khổng lồ sell me things while I was waiting for the bus.

Xem thêm: Phần Mềm Kế Toán Bravo 7.0 Full Crack Ed : “Nadremibe” Team, Quy Luật Tính Key Phần Mềm Kế Toán Bravo

4. UNTIL

- Chúng ta thực hiện until hoặc till nhằm đếm con số thời gian đến 1 sự kiện tương lai – thường thì 1 sự khiếu nại nhưng đặc trưng hoặc họ hồi hộp về nó. 

It’s only 2 months until my summer vacation. There are only 3 weeks till the wedding. I need to buy a present. It’s only 5 minutes until the game starts. You’d better hurry up if you want khổng lồ see it!

- Chúng ta áp dụng until cùng till để biểu đạt 1 khoảng thời hạn tự cột mốc này đến cột mốc không giống. 

I had khổng lồ wait from 9:00 in the morning till 3:00 in the afternoon for the next bus. We have class from 8:00 until 10:00.

Ghi chụ rằng till là phương pháp nthêm cho nói until. Quý khách hàng hoàn toàn có thể thực hiện bọn chúng thay đổi với nhau, mặc dù until thì trọng thể hơn 1 chút ít.

5. AS SOON AS

- Chúng ta thực hiện as soon as nhằm diễn tả 1 hành vi nhưng đã có tiến hành ngay lập tức sau 1 hành động khác trong quá khđọng. 

I called Mom as soon as I arrived lớn let her know that I was ok. (Tôi đã đến chỗ. Tôi hotline năng lượng điện cho Mẹ ngay lập tức lập tức).

- Chúng ta cũng sử dụng as soon as nhằm mô tả 1 hành vi nhưng mà sẽ tiến hành triển khai lập tức sau 1 hành vi khác về sau. 

I’ll Điện thoại tư vấn you as soon as I get trang chủ. (Tôi đã về công ty. Tôi vẫn Call bạn ngay lập tức lập tức)