Key cài đặt win 7

Từ sau win98, Win7 vẫn luôn là ứng dụng hệ quản lý điều hành lịch sử một thời. Dưới đây là key nhằm active win7, trgóc nhìn thấy màn hình hiển thị đen và cái thông báo "Youmay be avictim of software counterfeiting"

Link Tải File Cài đặt hệ điều hành Win 7 Ultimate ISO

Windows 7 Ultimate 32bit

Fnói qua 2.4GB

Windows 7 Ultimate 64bit

Fshare 3.09GB

Download Windows 7 trang chủ Premium x86 SP1

Download Windows 7 Home Premium x64 SP1

Download Windows 7 Professional x86 SP1

Download Windows 7 Professional x64 SP1

Download Windows 7 Ultimate x86 SP1

Download Windows 7 Ultimate x64 SP1

Download Windows 7 Enterprise(cần sử dụng test 90 ngày miễn giá thành...)

Và key kích hoạt:

Windows 7 trang chủ Premium Product Key 2020

6RBBT-F8VPQ-QCPVQ-KHRB8-RMV82 38JTJ-VBPFW-XFQDR-PJ794-8447M 4FG99-BC3HD-73CQT-WMF7J-3Q6C9 4G3GR-J6JDJ-D96PV-T9B9D-M8X2Q 2V36J-4RK8B-GW27Q-4DXPG-RQP78

Windows 7 trang chủ Basic Product Key 2020

22MFQ-HDH7V-RBV79-QMVK9-PTMXQ 239PK-QV6BM-6BX3V-KH2BD-R3VTY 2RDPF-PTCT2-DR237-KD8JY-VH2M7 2Q4QP-8P4MD-47YBP-7TXX9-FKDRM

Windows 7 Professional Product Key 2020

237XB-GDJ7B-MV8MH-98QJM-24367 GMJQF-JC7VC-76HMH-M4RKY-V4HX6 MKD6B-HV23H-TMH22-WXG3P-TRVJM 74T2M-DKDBC-788W3-H689G-6P6GT HYF8J-CVRMY-CM74G-RPHKF-PW487 2666Q-HGXKH-DFP6M-7YGBB-BG7quận 7

Windows 7 Starter Product Key2020

2V3W2-JXTTR-28RD8-R228D-KR69C 2K8WH-JVQDM-C9HVC-YR2XC-8M76G 22P26-HD8YH-RD96C-28R8J-DCT28 273P4-GQ8V6-97YYM-9YTHF-DC2VP

Windows 7 Ultimate Product Key 2020

MVYTY-QP8R7-6G6WG-87MGT-CRH2P MM7DF-G8XWM-J2VRG-4M3C4-GR27X RGQ3V-MCMTC-6HP8R-98CDK-VP3FM 7YWX9-W3C2V-D46GW-P722P-9CP4 chiều WINDOWS 7 ULTIMATE 64-BIT PRODUCT KEY NMZX7-P3ZCD-P58CV-Q2H7C-PKPK1 36NKG-6YHUY-Z89TY-V7DCV-PKAMA H7TYK-QK3RD-YYU45-ZZZCD-3VMBM BCD25-QLO9D-YZSXR-NNNCD-XXZ9Z WINDOWS 7 ULTIMATE 32-BIT PRODUCT KEY 14KIU-PKL69-OI8CV-Q2H7C-AYVAK KIJ71-0MNJK-Z63TY-KULDE-EEPSI HUY89-JUYHG-YYU45-ZZZCD-LOIUJ 25GYT-ZXDSR-YZSXR-XVXZS-XNCX

Các bước điền key để active:

*

+ mnghỉ ngơi explorer

+ con chuột đề nghị vào my computer > lựa chọn properties > xem phần key và chọn Active sầu win now hoặc change product key