Lậm Là Gì

1.

Bạn đang xem: Lậm là gì

(Động) Từ bên trên cao quan sát xuống. ◎Như: “giám lâm” 監臨 soi xét, “đăng lâm” 登臨 lên rất cao ngắm nhìn. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Hoa cận cao lâu thương thơm khách hàng tâm, Vạn phương đa nạn thử đăng lâm” 花近高樓傷客心, 萬方多難此登臨 (Đăng lâu 登樓) Hoa sinh sống sát lầu cao làm đau lòng khách, (Trong khi) nghỉ ngơi muôn phương thơm các nàn, ta lên lầu này nhìn ra xa.2. (Động) Xuống tới, mang đến (bậc trên đối với bậc dưới). ◎Như: “thân lâm” 親臨 đích thân tới, “quang lâm” 光臨 đến tạo nên sáng ngời (ý nói mang có tác dụng vinh dự được đón rước).3. (Động) Giữ mang, thủ vệ. ◇Chiến quốc sách 戰國策: “Quân lâm Hàm Cốc nhi vô công” 君臨函谷而無攻 (Tây Chu sách 西周策).4. (Động) Tiến đánh. ◇Chiến quốc sách 戰國策: “Ssinh hoạt thỉnh đạo ư nhị Chu bỏ ra gian dĩ lâm Hàn Ngụy, Chu quân thiến chi” 楚請道於二周之間, 以臨韓魏,周君患之 (Tây Chu sách 西周策).5. (Động) Đi cho tới, cho vị trí. ◎Như: “song hỉ lâm môn” 雙喜臨門.6. (Động) Kề, ngay sát. ◎Như: “lâm song nhi tọa” 臨窗而坐 kề cửa sổ cơ mà ngồi.7. (Động) Đối phương diện, chạm chán bắt buộc. ◎Như: “lâm nguy bất loạn” 臨危不亂 đối mặt với nguy hại nhưng mà ko loàn. ◇Luận Ngữ 論語: “Tất dã lâm sự nhi cầm, hảo mưu nhi thành giả dã” 必也臨事而懼, 好謀而成者也 (Thuật nhi 述而) Hẳn đang lựa chọn tín đồ (khi) lâm sự thì sốt ruột (thận trọng), khéo mưu tính để thành công xuất sắc.8. (Động) Mô bỏng, rập khuôn. ◎Như: “lâm bi” 臨碑 rập bia, “lâm thiếp” 臨帖 vật dụng tức hiếp.9. (Động) Cai trị, giai cấp.

Xem thêm: 【6/2021】3 Cách Làm Thịt Chồn Hương: Xào Lăn, Hấp Sả, Chồn Hương Rựa Mận【Xem 265,419】

◇Tlỗi Kinch 書經: “Lâm hạ dĩ giản, ngự chúng dĩ khoan” 臨下以簡, 御眾以寬 (Đại vũ mô 大禹謨) Lấy giản dị nhưng kẻ thống trị người bên dưới, mang độ lượng cơ mà tương khắc dân.10. (Động) Chiếu sáng. ◇Thi Giảo 尸佼: “Thiên cao minch, nhiên hậu năng chúc lâm vạn vật” 天高明, 然後能燭臨萬物 (Thi tử 尸子) Ttránh cao thanh sáng sủa, rồi new thắp sáng muôn thiết bị.11. (Động) Cấp cho, bỏ thêm. ◇Âu Dương Tu 歐陽修: “Cập thi ân nghĩa dĩ lâm đưa ra, khả sử biến đổi nhi vi quân tử” 及施恩德以臨之, 可使變而為君子 (Túng tù luận 縱囚論) Lấy ân tình nhưng ban mang lại, có thể làm cho sửa đổi mà thành fan quân tử.12. (Tính) To, bự. ◇Quản Tử 管子: “Nhi dân kì nhiên hậu thành quyết nhi cánh danh tắc lâm hĩ” 而民期然後成形而更名則臨矣 (Xỉ mĩ 侈靡).13. (Phó) Đương, sắp. ◎Như: “lâm biệt” 臨別 sắp đến chia tay, “lâm chung” 臨終 chuẩn bị chết, “lâm hành” 臨行 sắp đến đi. ◇Mạnh Giao 孟郊: “Lâm hành mật mật phùng, Ý xịn trì trì quy” 臨行密密縫, 意恐遲遲歸 (Du tử dìm 遊子吟) Lúc (tín đồ con) xuất hành, (bà mẹ) khâu tua chỉ ấy kĩ càng lên trên mặt vạt áo, ý lo lắng rằng nhỏ (bởi vui thú nơi xa mà) trễ đường về.14. (Danh) Tên một chiến xa (ngày xưa).15. (Danh) Tên một quẻ trong gớm Dịch.16. (Danh) Ngày xưa điện thoại tư vấn nhị chiếc thuyền ngay thức thì nhau là “lâm”.17. (Danh) Tên khu đất cổ. Là một ấp trong phòng Tấn thời Xuân Thu, ni ở trong thức giấc Sơn Tây.18. (Danh) Họ “Lâm”.19. Một âm là “lậm”.đôi mươi. (Động) Khóc điếu bạn bị tiêu diệt.21. (Tính) Nghiêng, lệch.

• Duy tâm - 唯心 (Lương Khải Siêu)• Để Đoàn Thành cam kết trung tâm hữu Đoàn Hải Ông - 抵團城寄心友段海翁 (Nguyễn Đề)• Đệ thập nhị chình họa - Bình lãnh đăng cao - 第十二景-平岭登高 (Thiệu Trị hoàng đế)• Điệp luyến hoa kỳ 1 - 蝶戀花其一 (Án Kỷ Đạo)• Độ Hà Bắc - 渡河北 (Vương Bao)• Khốc Điền Bố - 哭田布 (Lý Thiệp)• Khốc Hộ cỗ thượng tlỗi Mẫn Chính hầu Lê Quang Định - 哭戶部尚書敏政侯黎光定 (Trịnh Hoài Đức)• Nghiệp trung - 鄴中 (Trịnh Hoài Đức)• Quy Tung Sơn tác - 歸嵩山作 (Vương Duy)• Sơn du ngẫu đề - 山游偶題 (Ngô Phúc Lâm)