Lỗi checksum error khi giải nén

Đã lúc nào bạn cài đặt một file nén bao gồm định hình là *.rar Hoặc là *.zip về mà lại bị lỗi cần thiết bung file ra được chưa?

Lỗi này thì mình tin là không hề ít bạn bị rồi với phương pháp khắc phục và hạn chế thì cũng tương đối nhiều và cũng rất đơn giản, tuy nhiên chưa phải là ai cũng biết đâu đấy