Not Really Là Gì

1. Cách thực hiện Very

Dùng Very cùng với tính từ bỏ, quá khứ đọng phân từ duy trì vai trò là tính từ và trạng trường đoản cú. Very trong ngôi trường hòa hợp này tức là “rất”.quý khách hàng vẫn xem: Not really là gì

Ví dụ:

I am very hungry.I was very pleased to get your letter.You played very well.Quý Khách vẫn xem: Not really tức thị gì

Nhưng lưu ý biện pháp cần sử dụng very (much) trong câu sau:I’m very much afraidthat your son may be involved in the crime.

Bạn đang xem: Not really là gì

Very ko được sử dụng với quá khđọng phân từ bao gồm nghĩa tiêu cực. Ttốt vào kia, Much, very much hoặc greatly (ngôn từ trang trọng) hay được sử dụng.

Ví dụ:

Your help was very much appreciated.He was much loved by everyone.She was greatly admired.

Dùng Very nhằm nhấn mạnh tính từ bỏ nghỉ ngơi thể so sánh tốt nhất hoặc trước own. Không sử dụng Very trước so sánh độc nhất vô nhị bao gồm most. Trong trường vừa lòng này, ta chũm bởi by far.

Ví dụ:

They wanted thevery bestquality.Be there by sixat the very lademo.At last he had hisvery owncar(=nằm trong về riêng anh ấy chứ chưa phải ở trong về ai khác).I think watching television isby far the most harmfulactivity for a child.

Not: …is the very most harmful activity for a child.

Với dạng so sánh hơn của tính từ, ta sử dụng much, very much, a lot

Ví dụ:

Your work is very much better.They are much younger children.

Very không được sử dụng cùng với tính trường đoản cú cùng trạng từ bỏ vốn sẽ gồm nghĩa “cực kỳ”. Ttốt vào đó, có thể áp dụng một trạng từ Lever nlỗi absolutely,completely…

Ví dụ:

She was absolutely furious.I’m completely exhausted.You played really brilliantly.

Very cũng ko đi với các tính từ với nghĩa tuyệt vời và hoàn hảo nhất như dead, unique.

Ví dụ:

The king wasdead.Not:The king was very dead.He ismarried. (Not:He is very married.)

Very ko sử dụng với đụng trường đoản cú. Ttốt vào đó, ta sử dụng very much.

Ví dụ:

Lưu ý cấu trúc the very same

Ví dụ:


*

2. Cách thực hiện Really

Dùng Really để nói điều gì và đúng là thực sự.

Xem thêm: Tải Các Font Chữ Đẹp Lạ Mắt, Bộ Font Chữ Nghệ Thuật Cực Đẹp 2021

Ví dụ:

What do you really think about it?Tell me what really happened.They are not really my aunt and uncle.I can"t believe sầu I am really going khổng lồ meet the princess.

Dùng Really nhằm nhấn mạnh vấn đề điều gì ai đang nói hoặc một chủ kiến các bạn chỉ dẫn.

Ví dụ:

I want khổng lồ help, I really vì.Now I really must go.I really don"t mind.He really likes you.Ireally và trulyam in love this time.

Dùng Really nhằm nhấn mạnh tính trường đoản cú hoặc trạng từ bỏ.

Ví dụ:

a really hot fireI"m really sorry.She was driving really fast.

Dùng Really, thường xuyên vào câu che định, nhằm giảm độ mạnh điều nhiều người đang nói.

Ví dụ:

I don"t really agree with that.It doesn"t really matter.‘Did you enjoy the book?’ ‘Not really’(=‘no’ or ‘not very much’).We’ve done well, really.

Lưu ý: Vị trí của Really có thể thay đổi nghĩa của câu.

Ví dụ:

I don’t really know tức là bạn không chắc chắn về điều gì đấy.I really don’t know nhấn mạnh bạn không thể hay biết.

Ví dụ:

Do you really expect me lớn believe that?I don"t really need khổng lồ go, vì I?

Ví dụ:

We"re going to lớn nhật bản next month.’ ‘Oh, really?’"She"s resigned.’ ‘Really? Are you sure?’

Dùng Really dể phân bua chúng ta thuyệt vọng về bài toán nhưng ai đó đã làm cho.