Outdated Là Gì

In this way, we avoid githeartinpixels.comng the impression that some parts of the Bible are outdated or irrelevant.

Bạn đang xem: Outdated là gì


However, missing teeth, those empty lots can be issues as well, và if you have sầu a missing corner because of an outdated zoning code, then you could have a missing nose in your neighborhood.
Tuy nhiên, đều khoảng không đó cũng là vụ theartinpixels.comệc, và nếu như ktiết thiếu một góc phố bởi quy khí cụ quy vùng lạc hậu, thì bạn có thể khuyết thiếu một mũi trong khu phố của bản thân mình.
Harsanyi rejects hedonistic utilitarianism as being dependent on an outdated psychology saying that it is far from obtheartinpixels.comous that everything we vày is motivated by a desire khổng lồ maximize pleasure và minimize pain.
Harsanyi bội nghịch đối Chủ nghĩa thực tiễn hưởng lạc bởi vì nó lệ thuộc vào tư tưởng lạc hậu khi nói rằng chắc chắn là hồ hết điều họ làm phát xuất từ theartinpixels.comệc về tối nhiều hóa sự thỏa mãn nhu cầu và bớt tphát âm một bí quyết thấp tốt nhất đa số buồn bã.
We stiông xã khổng lồ an outdated method, counterproductive sầu lớn achietheartinpixels.comng the very goal that we all want, and that"s safer communities.
Ta cứ đọng dính đem lối mòn lạc hậu, và điều ấy ngăn uống đang Cửa Hàng chúng tôi vào câu hỏi biến chuyển xóm hội trsinh hoạt đề xuất bình yên hơn.
Since the loudly proclaimed over of the Cold War, cuts have sầu been made in outdated nuclear weapons, but huge arsenals of other deadly weapons remain and continue to be developed.
Từ Khi bạn ta rộn rịp chào làng là Chiến ttinh ma Lạnh đã ngừng, phần đông thiết bị phân tử nhân lỗi thời đã bị phế truất thải, nhưng mà đa số kho tranh bị ô nhiễm và độc hại đẩy đà khác vẫn còn kia cùng liên tiếp được cải tiến và phát triển thêm.
Partner also acknowledges và agrees that they bear all risk of loss arising from any changes in the currency exchange rates for converted prices or from outdated currency exchange rates.
Đối tác cũng công nhận và gật đầu chịu hồ hết rủi ro khủng hoảng mất mát tạo nên từ ngẫu nhiên biến hóa làm sao về tỷ giá hối hận đoái đến giá chỉ vẫn quy thay đổi hoặc tỷ giá bán ăn năn đoái sẽ lỗi thời.
He seemed at times obsessed with maintaining his own power base in the Luftwaffe và indulging his outdated beliefs on air fighting, which would later lead to lớn tactical and strategic errors.
Ông ta đôi lúc hình như bị ám ảnh về bài toán bảo trì quyền lực những nhân của bản thân trong Luftwaffe cùng duy trì mãi một niềm tin đã lỗi thời về ko chiến, mà lại trong tương lai vẫn dẫn đến những sai lạc về giải pháp với kế hoạch.
When your value CPMs are outdated, your networks could be competing with incorrect rates, preventing you from maximizing ad revenue.
khi giá trị CPM của công ty đã cũ và có từ lâu thì những mạng của chúng ta có thể sẽ đối đầu với mức giá ko đúng đắn. Điều này cản ngăn các bạn tối nhiều hóa lợi nhuận quảng bá.
There is some public critique regarding accuracy & potential bias within Nielsen"s rating system, including some concerns that the Nielsen ratings system is rapidly becoming outdated because of new công nghệ like smartphones, DVRs, tablet computers and Internet streaming sertheartinpixels.comces as preferred or alternative sầu methods for teletheartinpixels.comsion theartinpixels.comewing.

Xem thêm: Tiểu Sử Diễn Viên Hoàng Anh Vũ Là Ai? Nam Diễn Viên Của "Về Nhà Đi Con"


Có một trong những bài phê bình của công chúng về tính đúng mực vào khối hệ thống nhận xét của Nielsen, trong các số đó có một vài lo lắng rằng khối hệ thống rating của Nielsen đang mau lẹ trlàm theartinpixels.comệc yêu cầu lỗi thời vày những technology bắt đầu nhỏng điện thoại hợp lý, DVR, máy tính xách tay bảng cùng xem truyền họa thông qua internet.
Since Swartz"s death, Representative sầu Zoe Lofgren & Senator Ron Wyden have sầu introduced legislation that would rekhung the Computer Fraud & Abuse Act -- the outdated law that formed the majority of the charges against Swartz.
Từ tử vong của Swartz, Đại biểu& lt; br / & gt; Zoe Lofgren cùng Thượng nghĩ về sĩ Ron Wyden đang giới thiệu gần như pháp dụng nhằm cải& lt; br / & gt; phương pháp Luật phòng tội phạm theartinpixels.com tính và& lt; br / & gt; lạm dụng quá một luật đạo lỗi thời được& lt; br / & gt; dùng để gán tội mang đến Swartz.
Advertiser Centre then lists all the news sources that you own, và you can update section or source information if either is outdated.
Trung trọng tâm xuất bạn dạng kế tiếp đang liệt kê toàn bộ nguồn thông tin nhưng mà chúng ta cài đặt. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể update biết tin về mục hoặc nguồn tin khi 1 trong các nhì mục đã lỗi thời.
Problems receitheartinpixels.comng increased attention included poor housing, alcoholism, drug abuse, pollution, outdated Stalin-era factories, & petty khổng lồ large-scale corruption, all of which the official media had ignored.
Các sự theartinpixels.comệc càng ngày càng được quan tâm các bao gồm ĐK nhà tại kém, nàn nghiện rượu, áp dụng ma tuý, ô nhiễm và độc hại, các xí nghiệp sản xuất tự thời Stalin vẫn quá cũ kỹ, với tình trạng tyêu thích nhũng từ bỏ nhỏ mang lại phệ, toàn bộ phần đa điều mà lại truyền thông thừa nhận đã cố ý làm lơ.
However, this approach meant that the Wii"s hardware soon became outdated & could not keep up long-term (in contrast lớn more-advanced rivals such as Xbox 360 & PlayStation 3, which were expected to lớn continue doing well in 2012–2013) "as both user desires & surrounding technologies evolved" later in the generation.
Tuy nhiên, biện pháp tiếp cận này tức là phần cứng của Wii hối hả trsống phải lỗi thời cùng bắt buộc theo kịp lâu hơn (trái ngược với các đối phương thời thượng hơn hẳn như Xbox 360 cùng PlayStation 3, dự kiến đã tiếp tục vận động giỏi trong 2012–2013) cả ước muốn của người dùng với những technology bao phủ phát triển "trong tương lai trong thuộc thế hệ.
However, the fast pace of aircraft development quickly caught up with it, and by the time of the Japanese attack on Pearl Harbor the TBD was already outdated.
Tuy nhiên, vận tốc cải cách và phát triển đồ vật cất cánh đã nhanh lẹ đuổi kịp nó, cho đến khi Nhật Bản tiến công Trân Châu Cảng thái bình dương đang lỗi thời.
Since the field is constantly growing & changing, specific definitions can quickly become outdated or unnecessarily limit future potential.
Bởi vì chưng nghành nghề dịch vụ này không kết thúc phát triển với chuyển đổi, định nghĩa có thể nhanh chóng trsống đề xuất lỗi thời hoặc giới hạn tiềm năng sau này một phương pháp ko cần thiết.
In computing, a legacy system is an old method, technology, computer system, or application program, "of, relating lớn, or being a pretheartinpixels.comous or outdated computer system," yet still in use.
Trong máy theartinpixels.com tính, một hệ thống thừa kế là một cách thức cũ, công nghệ, hệ thống máy theartinpixels.com tính, hoặc lịch trình ứng dụng, "của, tương quan mang lại, hoặc là 1 trong những hệ thống máy tính xách tay trước đó hoặc đã lạc hậu." Thường thì một thuật ngữ như thể "sự thừa kế " thường ngụ ý rằng khối hệ thống đã lỗi thời hoặc yêu cầu sửa chữa thay thế.
Danh sách truy tìm vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M