Pay Attention To Nghĩa Là Gì

⚠️ CHÚ Ý! Bài viết này đang viết về kết cấu chú ý! Sự chăm chú của người sử dụng về kết cấu chăm chú đã làm được Haông xã Não chụ ý!! ⚠️

Hãy cùng Haông chồng Não khám phá về kết cấu pay attention to, để biểu hiện sự chú ý, vào bài viết này nhé!

I. Định nghĩa về cấu trúc pay attention to

Cấu trúc pay attention to lớn tức là để ý đến điều gì.Bạn vẫn xem: Pay attention lớn nghĩa là gì

Trong câu, pay attention khổng lồ nhập vai trò là nhiều động trường đoản cú. Các dạng của kết cấu pay attention to

Dạng hiện giờ ngôi cha số it: pays attention toDạng quá khứ đọng đơn: paid attention toDạng phân từ hai: paid attention to

Ví dụ

Please pay attention to the road when you’re driving.

Bạn đang xem: Pay attention to nghĩa là gì

Hãy chăm chú đến đường đi lúc cậu lái xe.

People must pay attention to the government’s directive sầu.Mọi người cần chăm chú mang đến các chỉ thị của chính phủ.

I feel lượt thích I’m invisible because no one pays attention to me.Tôi xúc cảm nlỗi mình tàng hình ấy vì chưng chẳng ai chăm chú đến tôi cả.


*

*

*

*

*

For now, I want to lớn focus on my study first.Bây giờ đồng hồ, tôi ý muốn triệu tập vào chuyện học tập trước sẽ.

I love sầu to learn history, but the events are just so lame. How can I focus on them?Tôi đam mê lịch sử vẻ vang nhưng các mốc sự kiện chán vượt là ngán luôn luôn á. Làm sao tôi triệu tập nổi?

Lưu ý:Tất cả những cấu tạo đều phải sở hữu tận cùng luôn luôn là các giới từ (lớn, on, of), phải chúng các kết hợp với danh từ bỏ hoặc danh hễ trường đoản cú.

Xem thêm: Cách Lập Công Thức Tính Phép Năm Trong Excel Cực Chi Tiết, Công Thức Tính Phép Năm

IV. những bài tập về cấu trúc pay attention to

Bài tập: Chọn đáp án đúng (A, B hoặc C) mang lại những câu sau: 1. You should always pay attention ______ personal grooming.

with lớn for

2. Don’t pay attention ______ Duy, he cries crocodile tears.

to on for

3. You must pay attention ______ this problem before everything.

to on with

4. Pay attention khổng lồ Nhi’s ______ because she won’t explain it a second time.

saying says said

5. It is bad for us to pay attention ______ và ignore other skills.

to lớn read reading khổng lồ reading

6. Hang never ______ attention lớn what Thuy’s saying.

pay paying pays

7. Pay attention to lớn your your ______, or you’ll wake up in the hopital one day.

healthy heal health

intonate intonational intonation

Score =

Đáp án

Kéo thêm nữa là tới lời giải rồi đó!

Nói trước rồi nha! Ngay dưới này là đáp án kia độc giả ơi!

tototosayingto lớn readingpayshealthintonation

V. Kết bài

Qua bài viết này, Hachồng Não đang ra mắt mang lại chúng ta kết cấu pay attention lớn. Theo đó, kết cấu này Có nghĩa là chú ý đến điều gì. Chúng ta dùng cấu tạo khi ý muốn tín đồ nghe triệu tập vào điều gì. Ngoài kết cấu pay attention to lớn, họ tất cả thêm 3 cấu tạo không giống đồng nghĩa tương quan.