Cách việt hóa, cài đặt tiếng việt cho photoshop cs6, cc mọi phiên bản

Tự học tập Photosiêu thị sẽ là 1 một câu hỏi cạnh tranh rồi, nhưng mà nhằm thao tác thạo rất nhiều câu lệnh phức tạp, toàn là ngữ điệu giờ Anh thì lại càng trở ngại rộng. Đối với các bạn ko áp dụng thành thạo nước ngoài ngữ thì quả thực chính xác là một rất hình