REPLACE ĐI VỚI GIỚI TỪ NÀO

Late in the campaigning season Dagalaifus was replaced by Jotheartinpixels.comnus, a general from the court of Valentinian.

Bạn đang xem: Replace đi với giới từ nào


Vào quá trình cuối của trận chiến, Dagalaifus đã có gắng thế do Jotheartinpixels.comnus, một vị tướng tá trường đoản cú triều đình của Valentinianus.
theartinpixels.comrtual planning of surgery và guidance using 3D printed, personalized instruments have sầu been applied to lớn many areas of surgery including total joint replacement and craniomaxillofacial reconstruction with great success.
Lập chiến lược ảo về phẫu thuật mổ xoang cùng lý giải áp dụng luật pháp in 3 chiều được cá nhân hóa đã có vận dụng đến các nghành phẫu thuật bao hàm cố kỉnh thế toàn thể và tái tạo thành xương sọ cùng với thành công mập.
His father was replaced by the Second Spanish Republic, và under his son, Juan Carlos I, a constitutional monarchy was restored.
Dưới thời phụ thân của ông, Tây Ban Nha quân nhà được cố gắng thế bời nền cộng hòa sản phẩm hai, và bên dưới thời đàn ông của ông, Juan Carlos I của Tây Ban Nha, một cơ chế quân chủ lập hiến đã được thiết lập.
Several months later, in February 1893, he was replaced by Roman Basa as Katipunan head on the intervention of Bonifacio, who judged hlặng an ineffectual leader.
Vài tháng tiếp nối, trong thời điểm tháng 2 năm 1893, Andrés Bonifacio chỉ đạo đến Roman Basa nạm thế ông làm Chủ tịch của Katipunan.
The subsequent protests led lớn a bloodless coup on 24 March 2005, after which Akayev fled the country with his family & was replaced by acting president Kurmanbek Bakiyev (see: Tulip Revolution).
Những cuộc biểu tình phản bội chống tiếp nối đã mang tới một cuộc thay máu chính quyền tự do ngày 24 mon 3, sau sự khiếu nại này Akayev đã chạy trốn ngoài giang sơn với được cố gắng thế vày tổng thống trợ thì Kurmanbek Bakiyev. (xem: Cách mạng Tulip).
Doctrinal Mastery builds on & replaces pretheartinpixels.comous efforts in Seminaries and Institutes of Religion, such as scripture mastery & the study of Basic Doctrines.
Phần Thông Thạo Giáo Lý xây dựng bên trên với vắt thế những cố gắng trước đây trong Các Lớp Giáo Lý cùng Học theartinpixels.comện Tôn Giáo, như thể phần thông thạo thánh thỏng cùng học Các Giáo Lý Cơ Bản.
The name Vamei was retired in 2004 and replaced with Peipah because of the quality formation & trachồng of this storm.
Cái tên Vamei đã biết thành knhì tử vào thời điểm năm 2004 và sửa chữa thay thế bằng Peipah, nguyên nhân bởi địa chỉ với tiến trình độc nhất vô nhị của nó.
The Franco-British Atheartinpixels.comation Model 290 was a French four-seat amphibian flying boat built by the Franco-British Atheartinpixels.comation Company (FBA) as a replacement for the Model 17 in French naval sertheartinpixels.comce.
Franco-British Atheartinpixels.comation Model 290 là 1 trong các loại tàu cất cánh lưỡng cư 4 nơi của Pháp, bởi hãng sản xuất Franco-British Atheartinpixels.comation (FBA) chế tạo cầm cố thế đến loại Model 17 nằm trong biên chế của Hải quân Pháp.
Phần Lan gia nhập Liên minch châu Âu vào khoảng thời gian 1995, với cụ thế markka Phần Lan bằng đồng đúc lỗi vào năm 2002.
Như vậy đã làm được nỗ lực thế vì chưng Luật Quy Hoạch Bền Vững năm 2009 bao gồm hiệu lực từ thời điểm ngày 18 tháng 1hai năm 2009.

Xem thêm: Trapboy Là Như Thế Nào ? Ý Nghĩa Thú Vị Của Từ Trap, Trap Girl, Trap Boy


Rajuvula is thought khổng lồ have invaded the last of the Indo-Greek territories in the eastern Punjab, và replaced the last of the Indo-Greek kings, Strato II và Strakhổng lồ III.
Rajuvula còn được cho là đã xâm lấn rất nhiều vùng giáo khu cuối cùng của người Ấn-Hy Lạp sinh sống miền đông Punjab, và gần kề sợ những vị vua cuối cùng của fan Ấn-Hy Lạp, Strakhổng lồ II và đàn ông ông.
Due lớn aircraft fatigue, scarđô thị of spare parts và replacement problems, the US Fifth Air Force và Royal Australian Air Force created a joint P-40 management and replacement pool on 30 July 1942 and many P-40s went back và forth between the air forces.
Do phần đa sự theartinpixels.comệc về phú tùng dự trữ cùng nỗ lực thế, Không lực 5 Hoa Kỳ với Không quân Hoàng gia Australia vẫn thành lập và hoạt động một hiệ tượng làm chủ và dự trữ phổ biến đến P-40 cho tất cả hai lực lượng vào ngày 30 tháng 7 năm 1942, cùng các cái P-40 được thay đổi tương hỗ thân hai lực lượng không quân.
The J 34s were gradually replaced by supersonic J 35 Draken & reassigned khổng lồ less prominent air wings, F 9 in Gothenburg and F 10 in Ängelholm, during the 1960s.
J 34 vẫn dần dần bị rứa thế do loại J 35 Draken cực kỳ âm cùng J 34 được đưa tới các không đoàn không giống là F 9 sinh hoạt Gothenburg và F 10 sinh sống Ängelholm vào thập niên 1960.
The solid shading of traditional animation has been replaced by very sophisticated theartinpixels.comrtual lighting in computer animation, & computer animation can take advantage of many camera techniques used in live-action filmmaking (i.e., simulating real-world "camera shake" through motion capture of a cameraman"s movements).
Lối tả khối trong những phim hoạt hình truyền thống lịch sử đã làm được thế thế vày ảo hình ảnh ánh nắng cực kỳ tinch xảo vào phim phim hoạt hình laptop, với hoạt hình máy tính xách tay có thể tận dụng tối đa các nghệ thuật camera được thực hiện vào live action (tức tế bào bỏng thế giới thực bởi kỹ thuật "rung máy" qua chụp hoạt động do sự dịch chuyển của người quay).
So there is no point in replacing a mix of poor country diseases with a set of rich country diseases.
Cho nên không biện pháp nào so sánh gần như căn bệnh làm theartinpixels.comệc giang sơn nghèo với phần lớn căn dịch làm theartinpixels.comệc quốc gia giàu sang.
The International Sailing Federation announced in May 2012 that windsurfing would be replaced at the năm nhâm thìn Olympics by kitesurfing, but this decision was reversed in November.
Liên đoàn thuyền buồm thế giới trong tháng 5 thời điểm năm 2012 tuyên ba rằng trượt ván buồm sẽ tiến hành rứa thế do lướt ván diều tại Thế vận hội năm nhâm thìn, tuy nhiên ra quyết định này được hủy cho vào thấng 11.
Cuối những năm 1970, ngân sách quản lý và vận hành cầm thế mang lại sức chứa, biến đổi tiêu chuẩn quan trọng nhất khi lựa chọn sở hữu thiết bị cất cánh.
The MIL-STD-1553 data bus is replaced by MIL-STD-1773 fiber-optic data bus which offers a 1,000 times increase in data-handling capability.
Kênh dữ liệu MIL-STD-1553 được ráng thế bằng MIL-STD-1773 kênh dữ liệu quang quẻ với kỹ năng giải pháp xử lý tài liệu bự cấp 1000 lần.
Begotheartinpixels.comć made his debut for Stoke against Chelsea on 25 April 2010, replacing the injured Thomas Sørensen in the 35th minute, where he conceded five sầu goals.
Begotheartinpixels.comć tất cả trận chiến thứ nhất đến Stoke trong trận chiến với Chelsea vào ngày 25 tháng tư năm 2010, nắm thế đến thủ môn Thomas Sørensen bị gặp chấn thương làm theartinpixels.comệc phút ít đồ vật 35.