Sau Động Từ Là

Động từ bỏ ” tobe” là 1 trong số những đơn vị ngữ pháp đặc biệt quan trọng khác hoàn toàn cùng với các đụng tự không giống vào tiếng Anh. Vây động từ bỏ này còn có gì đặc trưng với phương pháp sử dụng ra sao, toàn bộ sẽ tiến hành bật mý vào nội dung bài viết bên dưới đây!

*

I. Chức năng của đụng tự Tobe trong giờ đồng hồ Anh

Động tự tobe nlỗi một cồn từ bỏ phú (auxiliary verb) được sử dụng cùng với động trường đoản cú thiết yếu nhằm diễn tả một hành động hay như là 1 tâm lý.

Bạn đang xem: Sau động từ là

Đang xem: Sau tobe là gì

Cấu trúc: Động trường đoản cú tobe + Động từ bỏ chính

Ví dụ:

Helen is walking trang chính with her friends – Helen đang đi bộ về công ty cùng với những người dân các bạn của cô ý ấy.

1. Động từ “To be” trong số thì tiếp diễn

Thì hiện giờ tiếp tục (The present continous tense): Chủ ngữ + (am/is/are) + V(ing)

Ví dụ:  He is playing soccer.

Thì quá khứ đọng tiếp tục (The past continous tense): Chủ ngữ + was/were +V(ing)

Ví dụ: He was cooking dinner at 5 p.m yesterday.(Anh ấy đang thổi nấu ban đêm vào khoảng 5h chiều hôm qua)

Động tự “To be” làm từ bỏ nối (Linking Verb): Chủ ngữ +(to be) + adj

Ví dụ: He is very handsome. (Anh ta hết sức đẹp trai.)

2. Động từ tobe vào “câu bị động”

Động trường đoản cú tobe được thực hiện tầm thường với dạng đồ vật 3 của động tự vào bảng đụng từ bỏ bất luật lệ.

Câu chủ động: I eat an orange.

Câu bị động: The orange is eaten

Trong đó:

“Eat” là hễ từ bỏ chính“is” là động từ bỏ phụ

3. Dạng chấm dứt của động trường đoản cú “tobe”

Dạng ngừng của cồn tự tobe là been

Ví dụ:

She has been rude, but now she apologizes.

II. Vị trí của động trường đoản cú tobe vào câu

1. Đứng trước một danh từ vào câu

He is an engineer – Anh ấy là một trong Kỹ sư

2. Đứng trước một tính từ

She is very xinh đẹp. – cô ấy rất đáng yêu

3. Đứng trước một cụm giới từ bỏ chỉ thời gian/ nơi chốn

The book is on the table – Quyển sách nghỉ ngơi trên bàn.

4. Đứng trước động từ V-pII trong số câu thụ động.

The table is made of wood. – Chiếc bàn được gia công từ gỗ.

III. Các dạng của hễ từ bỏ tobe cùng những thì khớp ứng.

  

Động từ bỏ tobe

Ví dụ

Dạng cơ bản

 

be

It can be simple.

Thì hiện thời đơn

I

am

I am here.

You

are

You are here.

He/She/It

is

She is here.

We

are

We are here.

They

are

They are here.

Xem thêm: Làm Cách Ghi Chú Thích Trong Biểu Đồ Excel (Phần 1), Thêm Chú Giải Vào Biểu Đồ

Thì quá khứ đơn

I

was

I was here.

You

were

You were here.

He/She/It

was

She was here.

We

were

We were here.

They

were

They were here.

Thì sau này đơn

I

will be

I will be here.

You

will be

You will be here.

He/She/It

will be

She will be here.

We

will be

We will be here.

They

will be

They will be here.

Dạng tiếp diễn

 

being

He is being unusual.

Dạng trả thành

 

been

It has been fun.

 

*

 

Một số cấu tạo ngữ pháp hoàn toàn có thể chúng ta quan tâm1. Cách chia rượu cồn tự trong tiếng Anh2. Câu điều kiện3. Các thì vào giờ Anh

III. những bài tập về cồn tự Tobe

Bài tập 1: Lựa lựa chọn động trường đoản cú tobe cân xứng nhằm điền vào vị trí trống.

Now Michael and Emily  getting ready khổng lồ leave the house. Emily  putting some makeup và Michael  waiting for her. Finally, Emily walks out. “Wow,” he says, “you beautiful.”Now Emily  waiting for Michael. He wants lớn eat something because he  hungry. “Why  you so hungry suddenly?” she asks, “We  late…””I  simply hungry.” Michael answers.Finally, Michael and Emily leave the house. The taxi  waiting for them. It  driven by a xe taxi driver & he  mad!”I  sorry you had lớn wait so long,” Emily says.”I  sorry, too,” Michael adds.The xe taxi driver  still mad. “I have  waiting for over an hour!” he yells.Now Emily  mad: “You have  waiting for over an hour, but we have  waiting for over two hours the last time! And you   rude!””I  not  rude. I  going home!” The taxi driver drives away.”Oh well…” says Michael.”Oh well…” says Emily.And they return trang chính.

bài tập 2: xong câu sau cùng với dang đúng của cồn tự “to lớn be”

Yesterday afternoon Megan & Kevin walking home page from school. Kevin whistling & Megan looking at the shops.Suddenly Kevin stopped. “Say, Megan,” he asked, “Will you at the buổi tiệc ngọt tomorrow night?””I not sure,” Megan answered. ” you going to there?””I thinking about it…” Kevin replied và started walking again. “I have sầu lớn fix my car, though.”” your oto broken?” Megan started walking after him.”Yes it . And the reason that it driven by my brother, & my brother can”t drive…””That too bad…” she remarked.”Yes, it . You know, I have thinking about something.””What have you thinking about?””I have sầu thinking about my fish, Roko.””Your fish Roko?” Megan was surprised. “What the matter with it?””It has eaten.” Kevin answered sadly.”Oh, no! By who?” she called.”Roko eaten by my cát Jambo. But it ok. Jambo will alright,” he stated.Megan looked at hyên ổn an smiled. “I glad to hear it. I hope Roko will alright too…”

Hy vọng rất nhiều chía sẻ bên trên phía trên để giúp đỡ cho các bạn làm rõ về kiểu cách sử dụng “động từ Tobe“.

Chúc các bạn học tập tốt!

Nếu mong mỏi thừa nhận hỗ trợ tư vấn miễn giá thành về lộ trình học giao tiếp cho tất cả những người mất cội, các bạn để lại báo cáo tại đây và để được cung ứng nhé!