Senior Fellow Là Gì

Boundaries Updated và Expanded Edition: When to Say Yes, How to lớn Say No To Take Control of Your Life Henry Cloud

Bạn đang xem: Senior fellow là gì

*

Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant lớn Be Rachel Hollis
*

*

Xem thêm: Tải Các Font Chữ Đẹp Lạ Mắt, Bộ Font Chữ Nghệ Thuật Cực Đẹp 2021

*

*

Quiet Your Inner Critic: Overcoming Imposter Syndrome to lớn Get Gutsy and Play Bigger Becky Mollenkamp ACC

Hệ thống phân bậc học tập thuật của ĐH Pháp

1. Hệ thống phân bậc học thuật (academic ranks) của ĐH Pháp.Hầu không còn những trường phần nhiều là ở trong nhà nước cùng với nhân viên gồm biên chế là các công chức. Trongsố đông các trường hợp, một người hay bắt buộc trải qua tối thiểu nhì đợt tuyển dụng để thăngtiến tự Phó GS (PGS) lên Giáo sư (GS).1. Trường ĐH xuất xắc viện phân tích côngTrường/KhoaChỉ nghiên cứu(Research-only)Chỉ giảng dạy(Teaching-only)Bán thời gian(Part-time)Vị tríbiên chếGS của ngôi trường (Professeurdes universités) hoặcGiám đốc nghiên cứu(Directeur d'études)Giám đốcnghiên cứu(Directeur derecherche)GS hợp tác củatrường(Professeur desuniversitésassocié)PGS (Maître de conférences)Phó giám đốcnghiên cứu(Chargé derecherche)Giảng viênthỉnh giảng(Professeuragrégé) hayGiảng viênđược công nhận(Professeurcertifié)PGS hiệp tác củangôi trường (Maître deconférencesassocié)Vị tríkhôngbiên chếGiảng viên thỉnh giảng tạmthời về huấn luyện và đào tạo với nghiêncứu vãn (Attaché temporaired'enseignement et derecherbịt - ATER)Hậu tiến sĩ(Post-doctorant)Người phú trách nát về giảng dạy(Chargé d'enseignement)Nghiên cứu vãn sinc tmê say giađào tạo (Doctorantcontractuel chargéd'enseignement)Tiến sĩ hợpđồng (Doctorantcontractuel)1.1. Trường ĐH côngTrong giờ Pháp, từ bỏ "giáo sư" (professeur) là từ bỏ được sử dụng rộng thoải mái hơn từ tiếng Anh "giáosư" ("professor") nhằm Gọi một gióa viên của bậc trung học tập ít nhiều (secondary education). Vìvậy để tách biệt tín đồ ta thường xuyên chỉ rõ "GS của trường đại học" (professeur des universités)nhằm chứng thật tính năng của GS.Sau Lúc lấy bằng tiến sỹ (doctorate ) xuất phát từ một trường ĐH, cùng thường sau vài ba năm làm cho "sautiến sỹ (postdoctoral positions), các học đưa nào ý muốn theo xua đuổi sự nghiệp học tập thuật thọ dàihơn rất có thể nộp đơn vào những vị trí của PGS giảng viên (maître de conférences - MCF). Để vàođược địa chỉ này, học tập giả nên được sự đồng ý chấp thuận của "Hội đồng Quốc gia của trường Đại học"(the National Council of Universities - Hội đồng này có phần đa GS và PGS được thai chọnvà xẻ nhiệm). Sau kia, học tập giả đang nộp đơn xin tuyển dụng vào các địa chỉ khớp ứng của từng