STUFFED ANIMAL LÀ GÌ

a toy, usually in the shape of an animal, made from plush or another type of thichồng, soft cloth, và filled with a soft material so that it is pleasant khổng lồ hold:

Bạn đang xem: Stuffed animal là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use tự theartinpixels.com.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một cách lạc quan.


It is often a plush toy or something of that nature that children can cuddle up with while going to sleep, và is often combined with a nightlight.
Waldi was available as a plush toy, a plastic toy, & appeared on buttons, posters and stickers, and as a pin.
There is also a series of collectible action figures and plush toys available along with car decals.
The character"s likeness has been used in & adapted inkhổng lồ a variety of items, including plush toys and figurines, clothing, bedding, household decor & appliances.
Throwing a bunch of plush toys at the opponents it seems simply lớn distract the enemy to strike from a blind spot.
They were plush toys resembling foxes, cats, và dogs with their own bags, clothes, and accessories.
Các ý kiến của các ví dụ không mô tả quan điểm của các chỉnh sửa viên theartinpixels.com theartinpixels.com hoặc của theartinpixels.com University Press hay của những nhà cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Đồ Công Nghệ Độc Lạ Khiến Bạn Cứ Thấy Là Muốn Mua Ngay, Đồ Công Nghệ Độc Lạ

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập theartinpixels.com English theartinpixels.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語