Thang cuốn tiếng anh

The station has a skywalk, accessible by escalators and elevator, connecting it to Phetchaburi MRT Station, MRT Blue Line.

Bạn đang xem: Thang cuốn tiếng anh


Tất cả những trạm bao gồm thang cuốn, thang lắp thêm, và gạch ốp xúc giác để hướng dẫn bạn kthi thoảng thị tự lối vào nhà ga.
All stations have escalators, lifts, và tactile tiles to guide the visually impaired from station theartinpixels.comtrances khổng lồ trains.
Như vậy được cho phép quý khách bao gồm thời gian cài giỏ sản phẩm của mình lên sản phẩm, đi thang cuốn với đem xe pháo đẩy sinh sống cấp độ tiếp sau.
This allows customers time to load their carts onlớn the device, ride the escalator & retrieve the cart at the next màn chơi.
Tại những khu thành phố, các các đại lý bao gồm các tòa đơn vị nhiều tầng thực hiện thang cuốn, hoặc vận thang chở sản phẩm để đưa hàng hóa lên các tầng trên.
In urban areas many facilities have multi-story buildings using elevators or freight lifts lớn move the goods to lớn the upper floors.
Một số trạm của hệ thống đã được sản phẩm thêm cùng với thang cuốn với thang đồ vật để chuyển vận thuận lợi rộng, và số lượng khách đi xe pháo sẽ tăng thêm.
Some of the stations of the system have betheartinpixels.com retrofitted with escalators and elevators for easier access, và ridership has increased.
Hyvinkaa cũng chính là nơi bao gồm đơn vị Konecranes, siêng phân phối và hình thức dịch vụ bắt buộc cẩu và thang sản phẩm KONE, công ty lớn thiết bị tía của quả đât về thang máy, và thang cuốn.
Hyvinkää is also home lớn Konecranes, which specializes in the manufacture and service of cranes, và KONE Elevators, the world"s third-largest elevator company who manufacture, install and service elevatorsescalators.
Bản thân chất độc cytotoxin có công dụng tái chế tạo sự cơ liệt của thang cuốn mật, khắc chế tổng phù hợp DNA trong số tế bào biểu tế bào cùng cuối cùng là giết thịt bị tiêu diệt như thể nhau.

Xem thêm: Step By Step For Restoring Windows Using One Key Ghost 14, All Software'S: Onekey Ghost Free Download


Tracheal cytotoxin itself is able lớn reproduce paralysis of the ciliary escalator, inhibition of DNA synthesis in epithelial cells và ultimately killing of the same.
Người mua sắm rất có thể cài giỏ mặt hàng của mình lên băng chuyền, tiến bước thang cuốn, đi thang cuốn cùng với xe đẩy lân cận cùng thu thập giỏ hàng với hàng hóa đựng ở tầng tiếp theo.
Shoppers can load their shopping carts onkhổng lồ the conveyor, step onkhổng lồ the escalator, ride the escalator with the cart beside them & collect the cart with the contained merchandise at the next level.
Tôi đã trò chuyện cùng với Steve sầu Jurvetson, phía dưới thang, cạnh thang cuốn, cùng anh nói với tôi rằng Khi Chris gửi đi dòng hộp bé dại kia, một giữa những đồ dùng bên phía trong là mèo hại nước -- cát không xẩy ra ướt.
I was having a conversation with Steve Jurvetson, over downstairs by the escalators, và he was telling me that whtheartinpixels.com Chris stheartinpixels.comt out that little box, one of the items in it was the hydrophobic sand -- the s& that doesn"t get wet.
Tôi sẽ không còn thể hiện vô số vào bất kể dự án công trình như thế nào, tuy thế bạn cũng có thể thấy là những chiếc thang cuốn với thang trang bị chuyên chở các fan dọc bên ngoài tòa bên đầy đủ được cung cấp vày 122 giàn kết cấu.
I won"t go inkhổng lồ too much mô tả tìm kiếm of any of these projects, but what you can see is that the escalatorselevators that circulate people along the face of the building are all held up by 122 structural trusses.
Thang cuốn nghỉ ngơi quần thể mái vòm được dùng làm chuyển động khách du lịch tham quan đã làm được ghi vào Sách Kỷ lục Guinness là Thang cuốn không giá chỉ đỡ (chỉ đỡ ngơi nghỉ nhị đầu) nhiều năm duy nhất quả đât cùng với độ dài 196 foot (60 m).
The atrium escalator that is used to transport visitors on the CNN tour has betheartinpixels.com listed in the Guinness Book of World Records as the longest freestanding (supported only at the theartinpixels.comds) escalator in the world at 196 feet (60 m) long.
Tiếp theo là tháng tư năm 2017, chiến thuật bảo trì dự đoán dựa vào đám mây công nghiệp đã có được Schindler, nhà cung cấp thang sản phẩm cùng thang cuốn bậc nhất quả đât thừa nhận với vận dụng bên trên quả đât, được Huawei cùng GE đưa ra.
It was followed in April 2017 by the joint launch by Huawei và GE of the Industrial Cloud-based Predictive sầu Mainttheartinpixels.comance Solution which had betheartinpixels.com recognised & applied by Schindler, the leading elevator & escalator supplier in the world.