Thẻ div trong html là gì

là gì ?Viết tắt của Division : khốiLà một thẻ đựng được nhiều thẻ khác bên phía trong với phân loại tài liệu HTML thành các phần không giống nhau. Vì rứa thẻ div cũng khá được áp dụng nhằm trình bày bố cục cho trang web.

Bạn đang xem: Thẻ div trong html là gì

Ví dụ:

See the Pen Demo Div 1 by Cuong Tien (
theartinpixels.com)on CodePen.

CSS (Cascading Style Sheets ): là mã bạn áp dụng nhằm tạo nên giao diện đến website của mìnhCách áp dụng CSS:Inline CSS: vận dụng mang lại một phần tử HTML.Internal CSS: áp dụng cho một trang HTML External CSS: vận dụng đến những trang HTMLVới External CSS bạn cũng có thể đổi khác hình ảnh của toàn thể website bằng phương pháp biến đổi một tập tin.Ví dụ:Inline CSS

See the Pen Demo Inline CSS by Cuong Tien (
theartinpixels.com)on CodePen.

Xem thêm: Microsoft Office 2019 Full Download + Crack, Microsoft Office 2019 Pro Full Version Download

Các vùng chọn CSS thông dụng

Vùng chọn phụ thuộc vào tên thẻ

Ví dụ : Định dạng thẻ h1 thì vùng lựa chọn đang là h1 nlỗi sau:


Đây là hình dạng format đơn giản dễ dàng, tuy thế được khulặng không nên thực hiện những do đương nhiên khi bạn định dạng như trên thì tất cả các thẻ hmột trong các website vẫn gửi thành định dạng như thế. ví dụ như trong trang web tất cả 100 thẻ h1 thì toàn bộ 100 thẻ đó đều thuộc 1 màu sắc nlỗi bên trên.

Vùng chọn phụ thuộc vào id

Lúc nhắc đến id tức là chỉ có tốt nhất cơ mà không tồn tại trùng lặp. Nếu các bạn cố tình mang đến những thương hiệu id như là nhau thì code vẫn chạy thông thường tuy nhiên khi đến xây dựng mặt phía VPS thì có khả năng sẽ bị lỗi. Vì vậy không nên sử dụng những tên id giống nhau. Sử dụng id bạn sẽ định hình được những thẻ theo ý riêng biệt của chính bản thân mình.

Ví dụ: Định dạng thẻ h1 phụ thuộc vào id=”nenvang” thì đoạn code của thẻ h1 sẽ như sau:


theartinpixels.com)on CodePen.

Bài Tập

Bài 1:

*

Bài 2:

*

Tài liệu: DOWNLOAD

Bài 3:

*

Bai 3.1:

*

Bài 4:

*

Bài 5:

Tài nguyên:

index.html

*

style.css

*

*

Bài 6:

*

Tài nguyên:

link google meet: meet.google.com/dwe-uygu-emj

Link download Bài Tập tham mê khảo:

De thi : https://drive sầu.google.com/file/d/17eQrQVQWiDJVN87__UOMdRDpGnZaLaTp/view?usp=sharing