Thùng Bia Tiếng Anh Là Gì

Cthị trấn hay xảy ra là vào ngày lãnh lương một tổ bầy ông họp nhau lại cùng sở hữu vài thùng bia, từng thùng 24 chai.

Bạn đang xem: Thùng bia tiếng anh là gì


Typically, on payday a group of men will get together và purchase several cartons of beer, each containing 24 bottles.
The Augustiner brewery is the only Munich brewery that still delivers the beer in wooden barrels to the Oktoberfest.
Ngày ni, từng năm khách hàng lễ hội mọi hồi vỏ hộp chờ coi fan thị trưởng bắt buộc buộc phải bao nhiêu kém búa gỗ để khui được thùng bia thứ nhất.
Every year, visitors eagerly await to see how many strokes the mayor needs lớn use before the first beer flows.
Trong Lúc quay phlặng sống Tikal, đoàn làm phyên ổn vẫn cho tất cả những người dân địa phương sáu thùng bia để bọn họ trông hộ thứ đồ vật hình ảnh trong vài ba ngày.
While filming in Tikal, the crew paid locals with a six pack of beer to watch over the camera equipment for several days.
Sau Khi những công ty lều về mang đến khu vực, thị cứng cáp phố vẫn khui thùng bia trước tiên vào mức 12 tiếng vào lều Schottenhamel (xem O’zapft is!), bằng lòng khai mạc liên hoan tiệc tùng.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Please Là Gì, Nghĩa Của Từ Please Là Gì, Nghĩa Của Từ Please


After the parade of the restaurateurs on carriages from downtown to lớn the festival grounds, at exactly 12:00 clock the lord mayor opens the first beer barrel in the Schottenhammel tent.
ví dụ như cho các gia tài kia bao hàm thùng bia, container trung gian (IBC) được sử dụng trong những ngành công nghiệp thực phđộ ẩm và chất hóa học, giá đỡ cho các phần tử thủy tinh và ô tô, lắp thêm mua đơn vị (ULD) được áp dụng trong nghề hàng không.
Examples for such assets include beer kegs, intermediate bulk containers (IBCs) used in the food & chemical industries, racks for glass and automotive parts, unit load devices (ULDs) used in the airline industry.
Sau khi uống vài ba cốc bia , Cửa Hàng chúng tôi đang tìm chiếc một chiếc thùng đựng tô đỏ , trèo lên cái thùng nước cao sinh sống ở trung tâm thị xã , với đang viết lên mẫu thùng mẫu chữ đỏ chói " Chình họa tiếp giáp trưởng Brown là một trong thương hiệu khốn " .
After drinking a few beers , we found a can of red paint , climbed the tall water tank in the middle of town , & wrote , on the tank , in bright red letters : Sheriff Brown is an s.o.b .
Tại Lưỡng Hà, bệnh cứ lâu lăm tuyệt nhất về bia biết đến bức vẽ 6.000 năm tuổi của tín đồ Sumeria diễn đạt những người đã uống một thứ đồ uống bởi những bắt buộc hút ít bởi sậy từ thùng nơi công cộng.
In Mesopotamia, the oldest evidence of beer is believed to lớn be a 6,000-year-old Sumerian tablet depicting people drinking a beverage through reed straws from a communal bowl.