Tìm giá trị nhỏ nhất có điều kiện trong excel

Câu 6: Dùng công thức mảng bởi hàm MAX(IF...) Tương trường đoản cú nlỗi câu 5Câu 7: Dùng hàm SUMIF (hoặc SUMPRODUC, SUMIFS)Câu 8: Dùng SUMIFS (hoặc SUMPRODUCT)Câu 9: Dùng SUMIF (hoặc SUMPRODUCT)Câu 10: Dùng SUMIFS (hoặc SUMPRODUCT).......Đa số sử dụng hàm SUMIFS hoặc SUMPRODUCT chúng ta phân tích đi, làm đến đâu ko được thì mới dựa vào giúp khi đó Bạn sẽ nhanh hao hiêu thôi.

Bạn đang xem: Tìm giá trị nhỏ nhất có điều kiện trong excel


*

thlproThành viên hoạt động
*

thlproThành viên hoạt động

*

Dùng hàm DMAX hoặc DMINCú phápDMAX(Database, field, criteria)+ Database: Vùng dữ liệu cất những quý giá mẫu+ Field: Tiêu đề cột hoặc số sản phẩm công nghệ từ bỏ cột rước giá trị+ Criteria: Vùng điều kiện
*

suoixanh_nt oi. Giup mình làm mấy câu còn lại cùng với, chỉ cần sử dụng hàm sumif or sumifs or sumsản phẩm ko thôi thì làm cho sao?
suoixanh_nt oi. Giup bản thân làm cho mấy câu còn sót lại cùng với, chỉ dùng hàm sumif or sumifs or sumhàng hóa ko thôi thì làm cho sao?
Câu 09:=SUM(IF((D514="Bào Ngư")+(D514="Nghêu"),(H5:H14),"")) (Kêt thúc: Ctrl+Shift+Enter)hoặc:=SUMPRODUCT(($D$5:$D$14="Nghêu")+($D$5:$D$14="Bào Ngư"),($H$5:$H$14)) (Kết thúc: Enter) CÂu 10:=SUMIF($D$5:$D$14,"Cá",$G$5:$G$14)/SUMIF($D$5:$D$14,"Cá",$F$5:$F$14) Câu 11:=SUMPRODUCT(($C$5:$C$14="T-1")+($C$5:$C$14="M-3"),($G$5:$G$14))hoặc:=SUM(IF((C5:C14="T-1")+(C5:C14="M-3"),(G5:G14),"")) Câu 12:=SUMPRODUCT(($D$5:$D$14="Nghêu")+($C$5:$C$14="B-2"),($F$5:$F$14))hoặc:=SUM(IF((D514="Nghêu")+(C5:C14="B-2"),(F5:F14),""))
Giúp mình làm câu này với: theo tệp tin đính kèm btth.xls‎ của bạn suoixanh_nt
bên dưới.Sử dụng tính năng thanh lọc bởi Advanced Filter, hãy lọc ra danh sách:Câu 5: Các mặt hàng bao gồm NhapKho, XuatKho,TonKho>100 trong khoảng thời gian từ thời điểm ngày 1 mang lại ngày 15Mình làm cho với NhapKho, XuatKho,TonKho>100 thì ok, nhưng lại thêm ĐK trong tầm thời gian từ ngày 1 mang lại ngày 15 thì làm cho ko ra. Giúp mình với các bạn nha. Thanks.

Xem thêm: Bản Ghost Windows 10 64 Bit/32 Bit Office 2016, Ghost Win 10 1903 19H1


Giúp mình làm cho câu này với: theo tệp tin kèm theo btth.xls‎ của bạn suoixanh_nt
dưới.Sử dụng tính năng thanh lọc bằng Advanced Filter, hãy lọc ra danh sách:Câu 5: Các mặt hàng tất cả NhapKho, XuatKho,TonKho>100 trong tầm thời hạn từ thời điểm ngày 1 đến ngày 15Mình làm với NhapKho, XuatKho,TonKho>100 thì ok, nhưng lại thêm điều kiện trong vòng thời hạn từ thời điểm ngày 1 cho ngày 15 thì làm ko ra. Giúp bản thân cùng với chúng ta nha. Thanks.
Vấn đề tháng ngày, thì bạn đề nghị khẳng định rõ là ngày tháng năm làm sao, vào khi chúng ta gửi tài liệu là ngày một - 15 thì đo đắn của tháng làm sao, năm làm sao làm sao nó biết nhưng lọc được, còn ko, bạn thêm một cột rồi viết công thức =DAY(B5)
tiếp đến chúng ta thanh lọc luôn cột này nữa thì OK