Tình địch là gì

Từ Khi Nodame quen thuộc với Chiaki, Masungươi coi cô là tình địch và doạ cô giỏi bất kể ai mang lại ngay sát Chiaki.

Bạn đang xem: Tình địch là gì


Since Nodame starts khổng lồ hang out with Chiaki, he considers her as a rival và often bullies her & anyone else who tries to get cđại bại to lớn Chiaki.
Dù gì đi nữa, Phê-ni-mãng cầu khôn cùng ghen tuông ghen với An-ne cùng kiếm tìm vô số cách thức khiến cho tình địch của mình buồn bã.
Qua câu hỏi An-ne sẵn lòng cho Si-lô cho dù biết sẽ bị tình địch đối xử ra làm sao, họ đúc kết bài học kinh nghiệm nào?
What lesson can we learn from Hannah’s willingness to make the trip to Shiloh despite knowing how her rival would act?
lúc shana trở nên tình địch của cô ấy, cô sẽ gan dạ phân bua cảm tình của chính mình với Yuji với nhằm cậu lựa chọn giữa cô với shamãng cầu..
When Shamãng cầu became her love-rival, she vowed khổng lồ tell Yuji her feelings và khổng lồ let him decide between her & Shana.
Dựa theo phiên bản nói lại của John Keats về truyền thuyết Scylla với Glaucus trong quyển 3 của tập thơ Endymion (1818), Circe ko vươn lên là Scylla thành quái vật mà sẽ ra tay ngay cạnh hại tình địch.
In John Keats" loose retelling of Ovid"s version of the myth of Scylla và Glaucus in Book 3 of Endymion (1818), the evil Circe does not transform Scylla inlớn a monster but merely murders the beautiful nymph.
Txuất xắc vị cảm thông cảnh ngộ khốn khổ của An-ne, Phê-ni-na lại xem An-ne là người tình địch và chọc ghẹo An-ne mang đến độ bà “khóc và ko ăn”.—1 Sa-mu-ên 1:2, 4-7.

Xem thêm: Trade-Off Là Gì - Nghĩa Của Từ Trade


Instead of being sensitive lớn Hannah’s plight, Peninnah viewed her as a rival & displayed such an attitude toward her that Hannah “would weep và not eat.” —1 Samuel 1:2, 4-7.
Bởi do bây chừ, tình địch của tớ là 1 trong tỷ phú tính năng có thể từ làm một cỗ liền kề cho bạn. cùng thêm cái gã nào đó mà cô ấy đang quen suốt 4000 năm tín đồ cơ mà bao gồm định mệnh nối sát cùng với cô ấy.
Because right now, my competition is a billionaire genius who built his own super-suit & some other dude she"s known for 4,000 years who she is destined to lớn be with.
Tội lỗi là lựa chọn để tin tưởng Sa Tan rộng Thượng Đế, đặt bọn họ vào tình trạng thù địch cùng với Đức Chúa Cha.
Theo nhan sắc lệnh của Chủ tịch nhà nước nước cả nước Dân công ty Cộng hòa số 34 ngày 25 tháng bốn năm 1946, Điều trang bị 10: "Tình báo cục" bao gồm trách nhiệm do thám tình hình quân địch, tình hình quân nhóm của chính mình, và thu thập những thông tin lợi mang lại việc tiến quân.
By decree of the President of the Government of the Democratic Republic of Vietphái mạnh No. 34 April 25, 1946, Article 10: "Intelligence Division is responsible for scouting the enemy situation, the situation of Vietnam"s army, và collecting information useful for acts of war".
Khoảng thời gian này đã xảy ra hàng loạt các cốt truyện dẫn đến việc nối lại tình trạng thù địch thân nhị quốc gia.

Xem thêm: Get Off Nghĩa Là Gì - 14 Giới Từ Thông Dụng Đi Với Get Off


Around this time a series of events unfolded resulting in the resumption of hostilities between the two kingdoms.