TÍNH HỆ SỐ TƯƠNG QUAN TRONG EXCEL

Hàm CORREL trong theartinpixels.com trả về hệ số đối sánh tương quan giữa nhị mảng nhằm khẳng định quan hệ của nhị công dụng, xác định mối quan tiền hệ giữa nhị thuộc tính. Cú pháp =CORREL(array1, array2)…

Bài viết tiếp sau đây vẫn lý giải các bạn cách thực hiện hàm.

Bạn đang xem: Tính hệ số tương quan trong excel

ĐỊNH NGHĨA HÀM CORREL

Trả về thông số tương quan của hai phạm vi ô

CÚ PHÁP


Trong đó:

Array1: Một phạm vi cực hiếm ô.Array2: Phạm vi của quý giá ô thiết bị nhị.

Tất cả những đối số bên trên phần nhiều bắt buộc phải gồm.

CÁCH SỬ DỤNG

Ví dụ: Tính thông số tương quan của nhị tập tài liệu trong số cột B với C vào bảng dưới đây:

Lời giải:

Dựa vào bảng số liệu có sẵn trong bảng, nhằm tính hệ số tương quan của nhì tập dữa liệu, xác minh quan hệ giữa nhị công năng. Sử dụng hàm CORREL nhằm tính.

+ Nhập công thức tại ô C10

=CORREL(B6:B9, C6:C9)

*

+ Kết quả hàm trả về trên ô C10 là -0,873333765.

Xem thêm: Cách Điều Khiển Điện Thoại Bằng Máy Tính Qua Cap Usb, Điều Khiển Điện Thoại Từ Máy Tính

*

vì vậy bạn sẽ tính được hệ số tương quan của nhì tập tài liệu, xác minh quan hệ giữa nhì đăc tính trên theartinpixels.com rồi. Trong quy trình sử dụng, buộc phải xem xét một số trong những vụ việc sau:

LƯU Ý SỬ DỤNG

Nếu một array hoặc tđê mê chiếu có chứa văn bạn dạng, cực hiếm lô-gic hoặc ô trống, thì những giá trị này có khả năng sẽ bị bỏ qua mất. Tuy nhiên, các ô có mức giá trị bởi không được bao gồm.lúc array1 cùng array2 tất cả số điểm dữ liệu không giống nhau, thì CORREL trả về lỗi #N/A.Nếu 1 trong những nhị array1 hoặc array2 trống hoặc nếu s (độ lệch chuẩn) của những giá trị bằng 0, thì correl trả về #DIV/0! lỗi.Giống nhỏng thông số tương quan kha khá gần + 1 hoặc-1, nó cho biết thêm độ đối sánh tương quan tích cực (+ 1) hoặc đối sánh tương quan (-1) giữa các mảng.Độ đối sánh tương quan tích cực Có nghĩa là trường hợp những quý hiếm trong một mảng đang gia tăng.Các giá trị trong số mảng khác cũng tăng thêm.Hệ số đối sánh sớm nhất là 0, cho thấy không tồn tại hoặc đối sánh tương quan yếu hèn.Phương trình mang đến hệ số đối sánh là:

*

Trong đó 

*

Là các giá trị trung bình mẫu AVERAGE (array1) và AVERAGE (array2).

Hình như bạn muốn bổ sung cập nhật thêm kiến thức và kỹ năng về theartinpixels.com, hoàn toàn có thể đăng ký học tập theartinpixels.com online 1 thầy 1 trò.

HÀM VỀ TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH

CORRELTính thông số đối sánh giữa hai mảng nhằm xác minh mối quan hệ của nhì đặc tính
COVARTính tích số các độ lệch của mỗi cặp điểm dữ liệu, rồi tính vừa đủ những tích số đó
FORECASTTính toán giỏi dự đân oán một quý giá tương lai bằng phương pháp thực hiện những quý hiếm hiện tại bao gồm, bằng cách thức hồi quy tuyến đường tính
GROWTHTính tân oán sự lớn mạnh dự kiến theo hàm nón, bằng cách sử dụng những dữ khiếu nại hiện bao gồm.
INTERCEPTTìm nút giao nhau của một đường trực tiếp cùng với trục y bằng cách sử dụng những trị x và y đến trước
LINESTTính thống kê cho một đường bằng phương pháp dùng phương pháp bình phương về tối thiểu
LOGESTDùng trong so với hồi quy.
PEARSONTính hệ số tương quan momen tích pearson (r)
RSQTính bình phương thơm thông số đối sánh momen tích Pearson (r)
SLOPETính thông số góc của mặt đường hồi quy đường tính thông qua các điềm dữ liệu
STEYXTrả về không đúng số chuẩn của trị dự đoán thù y đối với mỗi trị x vào hồi quy.