TRIUMPH LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

triumph
*

triumph /"traiəmf/ danh từ thắng lợi phệ, thắng lợi lớn; thành công xuất sắc lớn thú vui thắng lợi, nụ cười thành công, niềm hân hoangreat was his triumph on hearing...

Bạn đang xem: Triumph là gì

: nó hết sức hoan hỉ Khi được tin...

Xem thêm: Tải Autocad 2016 Full Crack 32/64 Bit Full Crack >> Download & Hướng Dẫn Cài Đặt

(sử học) lễ khải trả, lễ mừng chiến thắng nội đụng từ chiến thắng, giành thành công lớnto lớn triumph over the enemy: thắng lợi kẻ thù phấn kích, hân hoan, mừng cuống (vì chiến thắng)
*

*

*

triumph

Từ điển Collocation

triumph noun

ADJ. great, major, remarkable, resounding | little, minor | final, ultimate | lakiểm tra, new Hollywood"s favourite actor was modest about his latest triumph. | diplomatic, election, electoral, military, political | personal

VERB + TRIUMPH score The union scored a triumph in negotiating a minimum wage within the industry. | hail sth as, see sth as They hailed the signing of the agreement as a major diplomatic triumph.

PREP.. in ~ The leading runner raised his arms in triumph. | ~ against their recent triumph against Brazil triumph against seemingly insuperable odds | ~ for The match was a personal triumph for Rivalbởi vì. | ~ in their triumph in the general election | ~ over Her Wimbledon victory was hailed as a triumph over adversity.

PHRASES a moment of triumph, a sense of triumph

Từ điển WordNet


n.

the exultation of victory

v.


English Synonym và Antonym Dictionary

triumphs|triumphed|triumphingsyn.: conquest success victory winningant.: defeat

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ bỏ | Tra câu