Trộn thư trong word 2010 lấy dữ liệu từ excel

lấy ví dụ như viết bảng cụ thể lương mang lại 100 người công nhân thực hiện dữ liệu từ bỏ Word với Excel.

Chi huyết lương được sản xuất vày file Word trong những số đó trường Họ thương hiệu, Phòng ban, cụ thể lương tháng 12/năm ngoái phần lớn mang từ bỏ tệp tin Excel.

*

Dữ liệu tệp tin Excel:

*

Cách 1: Chọn MAILINGS -> Start Mail Merge -> Step by Step Mail Merge Winzard.

*

Bước 2: Trong Mail Merge tích chọn Letters -> Next: Starting document.

*

Cách 3: Tích lựa chọn Use the current document -> Next: Select recipients.

Bạn đang xem: Trộn thư trong word 2010 lấy dữ liệu từ excel

Xem thêm: Cách Hiển Thị Số Liệu Trong Biểu Đồ Excel, Thay Đổi Cách Hiển Thị Của Trục Biểu Đồ

*

Cách 4: Kích lựa chọn Browse chọn đường truyền tới file Excel cất list.

*

Cách 5: Sau lúc lựa chọn tệp tin Excel vỏ hộp thoại Select Table mở ra -> lựa chọn bảng tài liệu mong muốn cyếu (tại đây lựa chọn Sheet 1) -> OK.

*

Bước 6: Tích lựa chọn các phiên bản ghi mong đem dữ liệu -> Chọn OK.

*

Bước 7: Đặt nhỏ trỏ loài chuột tại địa điểm muồn cyếu tài liệu -> lựa chọn More Items.

*

Cách 8: Chọn trường tài liệu khớp ứng -> Insert.

*

Cách 9: Ckém khớp ứng các trường dữ liệu sót lại gồm công dụng sau:

*

Cách 10: Chọn Next: Pđánh giá your letters có bạn dạng ghi kiểm tra -> kích chọn Next: Complete the merge ngừng Việc trộn dữ liệu.

*

Cách 11: Chọn Edit Individual letters -> vỏ hộp thoại lộ diện chọn hiển thị toàn bộ tích All hoặc tùy chọn số bạn dạng ghi hiển thị vào mục From … To -> OK.

*

Bước 12: Kết quả sau khoản thời gian đã chọn:

*

Chụ ý: Sau khi trộn chấm dứt dữ liệu chúng ta có thể gộp thân các trang để tiết kiệm giấy in.