Vary From Là Gì

vary tức thị gì, khái niệm, các áp dụng cùng ví dụ trong Tiếng Anh. Cách vạc âm vary giọng bạn dạng ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vary.

Bạn đang xem: Vary from là gì


Từ điển Anh Việt

vary

/"veəri/

* nước ngoài hễ từ

tạo cho khác nhau, thay đổi, trở thành đổi

khổng lồ vary the diet: biến đổi chế độ ăn uống uống

* nội cồn từ

thay đổi, đổi khác, đổi khác

khổng lồ vary from day lớn day: đổi khác mỗi ngày một khác

không giống nhau cùng với, không giống với

this edition varies a little from the first one: phiên bản in này không giống cùng với phiên bản in lần đầu tiên một chút

bất đồng

opinions vary on this point: ý kiến sự không tương đồng sống điểm này

(toán thù học); (đồ vật lý) biến hóa thiên

(âm nhạc) đổi thay tấu

vary

biến đổi, đổi mới thiên

to lớn v.directly biến đổi theo Tỷ Lệ thuận; to v. inversely biến đổi theo tỷ lệ

ngược


Từ điển Anh Việt - Chuim ngành

vary

* kỹ thuật

biến đổi

biến thiên

rứa đổi

toán và tin:

biến đổi, biến thiên


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học trường đoản cú vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học tự new từng ngày, luyện nghe, ôn tập với chất vấn.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp trường đoản cú điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh với tổng số 590.000 tự.

Xem thêm: How To Install Autocad 2011 X64 Bit Easy For Beginners Full Detailed Installation #Himanshu Sharma


*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang nhỏ trỏ vào ô tra cứu kiếm và để ra khỏi.Nhập từ bỏ buộc phải tìm vào ô tìm kiếm với coi những từ bỏ được lưu ý hiện ra dưới.Lúc con trỏ đã bên trong ô tra cứu tìm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để dịch rời giữa các từ bỏ được lưu ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) giúp thấy cụ thể từ kia.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô kiếm tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập trường đoản cú nên kiếm tìm vào ô tìm tìm cùng coi các trường đoản cú được nhắc nhở chỉ ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ hy vọng xem.
Lưu ý
Nếu nhập trường đoản cú khóa thừa nthêm bạn sẽ không bắt gặp tự bạn muốn kiếm tìm vào danh sách gợi nhắc,lúc đó bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo sau nhằm hiện ra từ bỏ đúng mực.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*