Vô Tâm Tiếng Anh

Quý khách hàng làm cho giảm sút sự không trường đoản cú bi, sự tàn ác, sự vô tâm với phớt lờ tín đồ khác, với Chịu đựng trách nát nhiệm phổ thông đối với họ.

Bạn đang xem: Vô tâm tiếng anh


You can diminish the non-compassion, the cruelty, the callousness, the neglect of others, and take universal responsibility for them.
Em rất tức tối trong khi thấy sự tuyên chiến và cạnh tranh của giới media để marketing từ vụ thảm tiếp giáp, với sự vô tâm của các bạn săn tin.
He was especially vexed to lớn see the commercialization of the massacre and the insensitivity of those who pried for details.
Thế tuy vậy, rứa vì chưng reviews vấn đề Giô-na ngủ là dấu hiệu của sự vô tâm, bạn cũng có thể hãy nhờ rằng đôi lúc một fan xuống lòng tin chẳng thể chống lại cơn bi thiết ngủ.
However, lest we judge Jonah’s sleep as a sign of indifference on his part, we might reCall that sometimes an urge to sleep overcomes those who are very low in spirits.
But it is a cruel, vicious, absolutely conscienceless -- I"ll be all right, keep your seats (Laughter) -- game that these people play.
Văn uống xuôi của Munro phạt hiện nay những mơ hồ của cuộc sống: "mỉa mai cùng cực kỳ nghiêm trọng cùng một lúc", "phương châm của việc tin kính cùng danh dự với sự nỗ lực chấp thừa đáng", " kiến thức quan trọng đặc biệt, vô dụng", "giọng cuồng nộ chói tai và hạnh phúc", "sở thích xấu, sự vô tâm, niềm vui của nó".
Munro"s prose reveals the ambiguities of life: "ironic and serious at the same time," "mottoes of godliness và honor và flaming bigotry," "special, useless knowledge," "tones of shrill & happy outrage," "the bad taste, the heartlessness, the joy of it."
Hủy vứt tất cả các mối nghi ngờ thì những gì sót lại không còn là Đức tin, dẫu vậy là sự tin có thể vô tâm hoàn hảo nhất.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chỉnh Khoảng Cách Chữ Trong Excel, Cách Căn Đều Chữ Trong Ô Trên Excel


18 Our moments of private prayer afford us an invaluable opportunity —occasions for intimate, confidential talk to our heavenly Father.
Vì vậy bạn Toraja biểu lộ ý tưởng phát minh của mối quan hệ lâu hơn này bởi tình thân với sự quan liêu trọng tâm vô vàn trên hình tượng hay thấy tuyệt nhất của quan hệ đó, khung người bé tín đồ.
So Torajans express this idea of this enduring relationship by lavishing love sầu & attention on the most visible symbol of that relationship, the human toàn thân.
đa phần cùng nhiều nguyên lý lệ hơn nữa để bảo vệ họ khỏi sự vô cảm và vô tâm của một hệ thống nhũng cố chế nhưng mà ta cần đương đầu.
More and more rules to protect us against an indifferent, uncaring phối of institutions we have to lớn khuyến mãi with.
Ông đã giành Chiếc giầy kim cương châu Âu tại Rapid Wien năm 1978, si mê sự quan liêu tâm của phòng địch La Liga - F.C. Barcelona.
lúc viết về vấn đề Chúa Giê-su lên án sự thực hành lương tâm của những thầy thông giáo cùng tín đồ Pha-ri-đam mê, Mác giải thích “co-ban” nghĩa là “sự dưng cho Đức Chúa Trời”.—Mác 7:11.
In recording Jesus’ condemnation of an unscrupulous practice of the scribes và the Pharisees, Mark explained that “corban” means “a gift dedicated khổng lồ God.” —Mark 7:11.
Quý Khách có nhìn nhận và đánh giá sự hiện hữu của một quân thù hình rắp tâm đả phá sự kẻ thống trị của Đức Chúa Trời cùng sự trung thành với chủ của loài người không?
Do you recognize the existence of an invisible enemy who is out khổng lồ subvert God’s sovereignty và man’s allegiance?
Người kia ko làm phản hình ảnh sự nông cạn với vô tâm nlỗi vẫn sống chỗ đô hội, cơ mà lại tập sinh sống một đời sống tất cả chân thành và ý nghĩa với tất cả mục đích cùng cho nên vì thế có lợi cho hạnh phúc cùng sự ấm no của fan đồng các loại.