WATCH OVER LÀ GÌ

2 Thông dụng2.1 Danh từ2.2 Danh từ2.3 Nội đụng từ2.4 Ngoại động từ2.5 Cấu trúc từ3 Chuim ngành3.1 Xây dựng3.2 Cơ - Điện tử3.3 Điện3.4 Kỹ thuật chung4 Các từ bỏ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /wɔtʃ/

Thông dụng

Danh từ

Đồng hồ (quả quít, treo tay, vứt túi; tốt nhất là xưa kia)a pocket-watchđồng hồ đeo tay quăng quật túi; đồng hồ đeo tay trái quíta wrist-watchđồng hồ thời trang đeo tay

Danh từ

Sự canh chừng, sự canh phòngto keep a cđại bại (good) watch overcanh chống nghiêm ngặt Người canh dữ, fan canh phòng; bạn gác, fan trực Phiên trực, ca trực, thời hạn trực (của đoàn tbỏ thủ)the middle watchphiên trực nửa tối (tự nửa đêm đến 4 giờ đồng hồ sáng)the dog watchescác phiên trực nhị giờ (từ 4 mang lại 6 tiếng chiều, trường đoản cú 6 đến 8 giờ đồng hồ tối) Tổ trực (trên tàu thuỷ) ( theỵwatch) team tuần phòng (nhóm người được thuê nhằm đi tuần qua những phố) ( theỵwatch) tín đồ (nhóm tín đồ..) được mướn nhằm theo dõi và quan sát ai/dòng gìthe police put a watch on the suspect"s housecảnh sát cử bạn theo dõi ngôi nhà đất của kẻ bị tình nghi ( (thường) số nhiều) (tự cổ,nghĩa cổ) sự thức đêm; thời hạn thức tỉnh giấc trong đêmin the long watches of the nighthồ hết thời hạn nhiều năm thao thức trong đêm

Nội đụng từ

Thức canh, gác đêm (tự cổ, nghĩa cổ) thức canhlớn watch all night at the beside of a siông chồng childthức canh cả đêm bên giừơng một đứa tthấp gầy ( + over) trông coi, bảo vệ, trông coihe felt that God was watching over himnó Cảm Xúc Chúa vẫn bảo vệ mang đến nó ( + for) chăm chú mong chờ đồ vật gi You"ll have khổng lồ watch for the right moment Anh đã cần ngóng đúng lúc mới được

Ngoại động từ

Canh gác, bảo vệ, trông coilớn watch the clothescanh dữ xống áo Nhìn, quan sát và theo dõi, quan tiền liền kề, rìnhto watch a moweb4_userình một nhỏ chuộtthe suspect is watch by the policekẻ tình nghi bị công an theo dõilớn watch the others playquan sát những người dân không giống chơi

Xem ( vô tuyến, thể thao..) để giải trí

the match was watch by over twenty thousvà peoplehơn nhì mươi ngàn người xem cuộc đấu Chờto lớn watch one"s opportunitychờ cơ hộilớn watch one"s timechời thời (thông tục) giữ gìn, thận trọng về ( ai/cái gì; tuyệt nhất là nhằm kiểm soát anh ta/mẫu đó)lớn watch one"s languagegiữ lại gìn lời nóiwatch yourself!hãy cảnh giác dòng mồm!

Cấu trúc từ

to lớn be on the watchcanh chống, canh gácThấp thỏm chờ; chình họa giác chờ đợi keep watch (for somebody/something)canh phòng ai/vật gì on watchvẫn phiên trực lớn watch afterchú ý theo, theo dõi to lớn watch forngóng, rìnhto watch for the opportunity lớn occurđợi cơ hội(trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ) quan liêu gần cạnh, chú ý xemto lớn watch for the symptoms of measlesquan lại liền kề triệu bệnh của căn bệnh sởi lớn watch outđề phòng, chú ý, canh chừng to lớn watch overưng chuẩn, canh gác to lớn make someone watch his stepbắt ai buộc phải vào khuôn phnghiền, bắt ai phải phục tòng khổng lồ watch one"s stepđi an ninh (đến khỏi ngã)Giữ gìn, không nguy hiểm (mang đến ngoài sai lầm, đến tránh bị đại bại thiệt) lớn watch it(thông tục) nom dòm đấy!, hãy thận trọng! (tốt nhất là lối mệnh lệnh) khổng lồ watch the clock(thông tục) xem chừng mang lại không còn giờ đồng hồ to lớn watch this space(thông tục) chờ những cốt truyện bắt đầu được thông báo khổng lồ watch the timeXem giờ lớn watch the world go bychú ý sự đời, quan tiền gần cạnh hồ hết gì xảy ra bao phủ Good watch prevents misfortunecẩn tắc vô ưu

hình dáng từ

Chuyên ổn ngành

Xây dựng

tổ trực, phiên trực, sự thức canh, canh gác, trực, quan liêu cạnh bên, theo dõi

Cơ - Điện tử

đồng hồ đeo tay, tổ chực, phiên trực, (v) canh dữ, quan giáp, theo dõi

đồng hồ đeo tay, tổ chực, phiên trực, (v) canh dữ, quan lại cạnh bên, theo dõi

Điện

đồng hồ treo tay phiên trực tổ trực

Kỹ thuật chung

thời kế

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

nounanalog watch , chronometer , digital watch , pocket watch , stopwatch , ticker , timepiece , timer , wristwatch , alertness , attention , awareness , duty , eagle eye * , eye * , gander , guard , hawk , heed , inspection , notice , observance , observation , patrol , picket , scrutiny , sentinel , sentry , supervision , surveillance , tab , tout , vigil , vigilance , watchfulness , weather eye * , lookout , protector , ward , bout , go , hitch , inning , shift , spell , stint , stretch , time , tour , triông chồng , argus , chaperonage , guardsman , invigilation , outlook , perdue , vedette , watcher , watchman verbattover , case , kiểm tra out , concentrate , contemplate , eagle-eye , examine , eye * , eyeball , focus , follow , gaze , get a load of , give the once over , have a look-see , inspect , keep an eye on , keep tabs on , listen , look , mark , mind , note , observe , pay attention , peer , pipe * , regard , rubbernechồng * , scan , scope , scrutinize , see , spy , stare , take in , take notice , view , wait , be on alert , be on the lookout , be vigilant , be wary , be watchful , care for , keep , keep eyes open , keep eyes peeled , keep watch over , look after , look out , oversee , patrol , piông xã up on , police , ride shotgun for , superintkết thúc , take care of , take heed , tkết thúc , eye , survey , minister to , see to lớn , chaperone , chronometer , defkết thúc , duty , guard , invigilate , keep guard , keep vigil , lookout , monitor , notice , proctor , protect , sentinel , sentry , supervise , supervision , surveillance , timepiece , timer , vigil phrasal verbbeware , look out , mind , trùm , overlook , oversee , superintend

Từ trái nghĩa

verbignore , overlook , pass by , harm , hurt , neglect Chuyên mục: Định Nghĩa