Whether Or Là Gì

Cấu trúc whether or được sử được thực hiện khôn xiết thông dụng trong số bài thi viết giờ đồng hồ anh. Tuy nhiên bạn học tập vẫn tồn tại tương đối mơ hồ về kiểu cách dùng cấu trúc này. Bài viết sau để giúp đỡ chúng ta củng thay cấu tạo với cách sử dụng whether or trong giờ anh nhé.

Bạn đang xem: Whether or là gì

1. Cấu trúc với cách sử dụng whether or

Cấu trúc:

- Whether or + lớn Verb/ Clause

Cấu trúc whether or được áp dụng nhằm mục đích mục tiêu giới thiệu 2 sự chắt lọc hay sự sửa chữa.

Ví dụ mang lại kết cấu whether or + khổng lồ V:

- We can’t decide whether to paint the wall red or white.

Dịch nghĩa: Chúng tôi quan yếu đưa ra quyết định được giữa việc yêu cầu tô tường ngăn màu đỏ tuyệt white color.

*

(Whether or được thực hiện Khi đưa ra sự lựa chọn)

Ví dụ mang lại cấu trúc whether or + Clause (mệnh đề)

- He didn’t know whether she was laughing or crying.

Dịch nghĩa: Anh ta phân vân được liệu cô ấy đã mỉm cười tuyệt đã khóc.

+ Lưu ý: Chúng ta đã nhờ vào chủ ngữ để thực hiện kết cấu whether or + Clause xuất xắc lớn V.

Whether or + lớn V nếu giữa nhị mệnh đề có cùng chủ ngữ. Whether or + clause được áp dụng Khi hành động sau có nhà ngữ không giống mệnh đề trước.

ví dụ như số 1: vấn đề họ lưỡng lự tốt ra quyết định màu đánh gần như là hành vi của và một chủ fan. Ở ví dụ 2 bao gồm sự khác biệt giữa bạn lừng khừng gạn lọc với người triển khai hành vi.

Ví dụ:

- We can’t decide whether to paint the wall red or trắng.

= We can't decide whether I'll paint the wall red or White.

Hai câu tất cả cùng ngữ nghĩa, chúng ta cũng có thể lược quăng quật mệnh đề giả dụ chúng gồm thuộc nhà ngữ.

Một số ví dụ khác:

- A student will have khổng lồ learn all the lessons whether they are easy or difficult.

Dịch nghĩa: Một học sinh đã yêu cầu học tất cả các bài học cho dù nó dễ xuất xắc là khó.

- She might come. We don’t know.

Xem thêm: Định Nghĩa Của Từ "Cái Kéo Trong Tiếng Anh Là Gì, Cái Kéo In English

= We don’t know whether she will come or not.

Dịch nghĩa: Chúng tôi đo đắn, cô ấy có đến hay là không.

- He might recognize us. We don’t know.

= We don’t know whether he will recognize us or not.

- Hoa may not like it. she will have sầu lớn take this medicine.

= Hoa will have to take this medicine whether she lượt thích it or not.

- Nam may or may not come with them. They will have lớn go.

= They will have khổng lồ go whether he comes with them or not.

2. Cấu trúc và cách sử dụng whether or sinh sống thể tủ định

Khác với cấu tạo whether or, kết cấu "whether or not/ whether ... or not" được áp dụng nhằm nói đến công bố mang ý nghĩa đối lập.

Cấu trúc:

- whether or not + mệnh đề Hoặc whether + mệnh đề + or not

(whether or not dùng để nói bài toán chúng ta bắt buộc có tác dụng cho dù ý muốn giỏi không)

Ví dụ:

- We have different views about whether or not governments should help elderly people.

Dịch nghĩa: Chúng tôi tất cả cách nhìn không giống nhau về vấn đề tất cả nên hay không câu hỏi chính phủ đề nghị trợ giúp những người dân già.

- Whether she likes it or whether she doesn’t, she will have khổng lồ work on this project.

( Dịch nghĩa: Cho cho dù cô ấy thích hay là không, cô ấy vẫn đã bắt buộc thao tác vào dự án này.)

= Whether or not she lượt thích it, she will have sầu khổng lồ work on this project.

( Dịch nghĩa: Cô ấy bao gồm mê thích nó hay là không, cô ấy vẫn vẫn nên làm việc trong dự án này.)

= Whether she lượt thích it or not, she will have khổng lồ work on this project.

( Dịch nghĩa: Cho mặc dù cô ấy đam mê hay không, cô ấy vẫn đã đề xuất làm việc trong dự án này.)